Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jovanu

Jovanu 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte.
2Mnogi su stanovi u kuæi oca mojega. A da nije tako, kazao bih vam: idem da vam pripravim mjesto.
3I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet æu doæi, i uzeæu vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
4I kuda ja idem znate, i put znate.
5Reèe mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
6Isus mu reèe: ja sam put i istina i život; niko neæe doæi k ocu do kroza me.
7Kad biste mene znali onda biste znali i oca mojega; i otsele poznajete ga, i vidjeste ga.
8Reèe mu Filip: Gospode! pokaži nam oca, i biæe nam dosta.
9Isus mu reèe: toliko sam vrijeme s vama i nijesi me poznao, Filipe? koji vidje mene, vidje oca; pa kako ti govoriš: pokaži nam oca?
10Zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Rijeèi koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego otac koji stoji u meni on tvori djela.
11Vjerujte meni da sam ja u ocu i otac u meni; ako li meni ne vjerujete, vjerujte mi po tijem djelima.
12Zaista, zaista vam kažem: koji vjeruje mene, djela koja ja tvorim i on æe tvoriti, i veæa æe od ovijeh tvoriti: jer ja idem k ocu svojemu;
13I šta god zaištete u oca u ime moje, ono æu vam uèiniti, da se proslavi otac u sinu.
14I ako što zaištete u ime moje, ja æu uèiniti.
15Ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite.
16I ja æu umoliti oca, i daæe vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek:
17Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama æe biti.
18Neæu vas ostaviti sirotne; doæi æu k vama.

19Još malo i svijet mene više neæe vidjeti; a vi æete me vidjeti; jer ja živim, i vi æete življeti.
20U onaj æete vi dan doznati da sam ja u ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.
21Ko ima zapovijesti moje i drži ih on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaæe k njemu ljubav otac moj; i ja æu imati ljubav k njemu, i javiæu mu se sam.
22Reèe mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! šta je to da æeš se nama javiti a ne svijetu?
23Isus odgovori i reèe mu: ko ima ljubav k meni, držaæe rijeè moju; i otac moj imaæe ljubav k njemu: i k njemu æemo doæi, i u njega æemo se staniti.
24Koji nema ljubavi k meni ne drži mojijeh rijeèi; a rijeè što èujete nije moja nego oca koji me posla.
25Ovo vam kazah dok sam s vama.
26A utješitelj Duh sveti, kojega æe otac poslati u ime moje, on æe vas nauèiti svemu i napomenuæe vam sve što vam rekoh.
27Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svijet daje, da se ne plaši srce vaše, i da se ne boji.
28Èuste da vam ja kazah: idem, i doæi æu k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k ocu; jer je otac moj veæi od mene.
29I sad vam kazah, prije dok se nije zbilo, da vjerujete kad se zbude.
30Veæ neæu mnogo govoriti s vama; jer ide knez ovoga svijeta, i u meni nema ništa.
31Nego da vidi svijet da imam ljubav k ocu, i kao što mi zapovjedi otac onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde.