Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jovanu

Jovanu 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A pred praznik pashe, znajuæi Isus da mu doðe èas da prijeðe iz ovoga svijeta k ocu, kako je ljubio svoje koji bijahu na svijetu, do kraja ih ljubi.
2I po veèeri kad veæ ðavo bješe metnuo u srce Judi Simonovu Iskariotskome da ga izda,
3Znajuæi Isus da mu sve otac dade u ruke, i da od Boga iziðe, i k Bogu ide,
4Ustade od veèere, i skide svoje haljine, i uze ubrus te se zapreže;
5Potom usu vodu u umivaonicu, i poèe prati noge uèenicima i otirati ubrusom kojijem bješe zapregnut.
6Onda doðe k Simonu Petru, i on mu reèe: Gospode! zar ti moje noge da opereš?
7Isus odgovori i reèe mu: što ja èinim ti sad ne znaš, ali æeš poslije doznati.
8Reèe mu Petar: nikad ti neæeš oprati mojijeh nogu. Isus mu odgovori: ako te ne operem nemaš dijela sa mnom.
9Reèe mu Simon Petar: Gospode! ne samo noge moje, nego i ruke i glavu.
10Isus mu reèe: opranome ne treba do samo noge oprati, jer je sav èist; i vi ste èisti, ali ne svi.
11Jer znadijaše izdajnika svojega, zato reèe: nijeste svi èisti.
12A kad im opra noge, uze haljine svoje, i sjedavši opet za trpezu reèe im: znate li što ja uèinih vama?
13Vi zovete mene uèiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam.
14Kad dakle ja oprah vama noge Gospod i uèitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge.
15Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako èinite kao što ja vama uèinih.
16Zaista, zaista vam kažem: nije sluga veæi od gospodara svojega, niti je poslanik veæi od onoga koji ga je poslao.
17Kad ovo znate, blago vama ako ga izvršujete.
18Ne govorim za sve vas, jer ja znam koje izbrah; nego da se zbude pismo: koji sa mnom hljeb jede podiže petu svoju na me.

19Sad vam kažem prije nego se zbude, da, kad se zbude, vjerujete da sam ja.
20Zaista, zaista vam kažem: koji prima onoga koga pošljem mene prima; a ko prima mene prima onoga koji me posla.
21Rekavši ovo Isus posta žalostan u duhu, i posvjedoèi i reèe: zaista, zaista vam kažem: jedan izmeðu vas izdaæe me.
22Onda se uèenici zgledahu meðu sobom, i èuðahu se za koga govori.
23A jedan od uèenika njegovijeh, kojega Isus ljubljaše, sjeðaše za trpezom na krilu Isusovu.
24Onda namaže na njega Simon Petar da zapita ko bi to bio za koga govori.
25A on leže na prsi Isusove i reèe mu: Gospode! ko je to?
26Isus odgovori: onaj je kome ja umoèivši zalogaj dam. I umoèivši zalogaj dade Judi Simonovu Iskariotskome.
27I po zalogaju tada uðe u njega sotona. Onda mu reèe Isus: šta èiniš èini brže.
28A ovo ne razumje niko od onijeh što sjeðahu za trpezom zašto mu reèe.
29A neki mišljahu, buduæi da u Jude bješe kesa, da mu Isus reèe: kupi što treba za praznik; ili da da što siromašnima.
30A on uzevši zalogaj odmah iziðe; a bješe noæ.
31Kad on iziðe, onda Isus reèe: sad se proslavi sin èovjeèij, i Bog se proslavi u njemu.
32Ako se Bog proslavi u njemu, i Bog æe njega proslaviti u sebi, i odmah æe ga proslaviti.
33Djeèice! još sam malo s vama; tražiæete me, i kao što rekoh Judejcima: kuda ja idem vi ne možete doæi, i vama govorim sad.
34Novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite meðu sobom.
35Po tom æe svi poznati da ste moji uèenici ako uzimate ljubav meðu sobom.
36Reèe mu Simon Petar: Gospode! kuda ideš? Isus mu odgovori: kuda ja idem ne možeš sad iæi za mnom, ali æeš poslije poæi za mnom.

37Petar mu reèe: Gospode! zašto sad ne mogu iæi za tobom? dušu æu svoju položiti za te.
38Odgovori mu Isus: dušu li æeš svoju položiti za me? Zaista, zaista ti kažem: neæe pijetao zapjevati dok me se triput ne odreèeš.