Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - EZRA

EZRA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Så gav Kong Darius Befaling til at se efter i Skatkammeret, hvor man i Babel gemte Dokumenterne;
2og man fandt da i Borgen i Ameta* i Landsdelen Medien en Skriftrulle, hvori der stod: “Til Ihukommelse. { *dvs. Ekbatana. }
3I sit første Regeringsår udstedte Kong Kyros følgende Befaling: Gudshuset i Jerusalem skal genopbygges, for at man der kan ofre Slagtofre og frembære Guds Ildofre; det skal være tresindstyve Alen højt og tresindstyve Alen bredt
4med tre Lag Kvadersten og ét Lag Bjælker; Omkostningerne udredes af Kongens Hus.
5Desuden skal Gudshusets Guld- og Sølvkar, som Nebukadnezar borttog fra Helligdommen i Jerusalem og førte til Babel, gives tilbage, og de skal bringes tilbage til deres Plads i Helligdommen i Jerusalem, og du skal sætte dem ind i Gudshuset!”
6“Derfor skal I, Tattenaj, Statholder hinsides Floden, og Sjetar-Bozenaj med eders Embedsbrødre, Afarsekitterne hinsides Floden, ikke blande eder deri.
7Lad Arbejdet med dette Gudshus gå sin Gang, lad Jødernes Statholder og Jødernes Ældste bygge dette Gudshus på den gamle Plads.
8Og hermed giver jeg Påbud om, hvorledes I skal stille eder over for disse Jødernes Ældste med Hensyn til Opførelsen af dette Gudshus: Af Kongens Skatteindtægter fra Landene hinsides Floden skal Omkostningerne nøjagtigt udredes til disse Mænd, og det ufortøvet;
9og hvad der ellers er Brug for: Tyre, Vædre og Lam til Brændofre for Himmelens Gud, Hvede, Salt, Vin og Olie, det skal efter Opgivende af Præsterne i Jerusalem udleveres dem Dag for Dag uden Afkortning,
10for at de kan bringe Ofre til en liflig Duft for Himmelens Gud og bede for Kongens og hans Sønners Liv.
11Og hermed påbyder jeg, at om nogen overtræder denne For ordning, skal en Bjælke rives ud af hans Hus, og til Straf skal han hænges op og nagles fast på den, og hans Hus skal gøres til en Grusdynge.
12Og den Gud, der har ladet sit Navn bo der, han slå enhver Konge og ethvert Folk til Jorden, som rækker Hånden ud for at over træde denne Forordning og øde lægge dette Gudshus i Jerusalem. Jeg, Darius, giver dette Påbud; lad det blive nøje udført!”
13Da handlede Tattenaj, Statholderen hinsides Floden, Sjetar-Bozenaj og deres Embedsbrødre nøje efter det Påbud, Kong Darius havde sendt dem.
14Og Jødernes Ældste byggede, og det lykkedes dem i Henhold til Profeterne Haggajs og Zakarias' Iddos Søns, Profeti; de byggede og fuldførte Værket efter Israels Guds Bud og efter Kyros' og Darius' og Perserkongen Artaxerxes' Befaling.
15De fuldendte Templet på den tredje Dag i Adar Måned i Kong Darius' sjette Regeringsår.
16Så fejrede Israelitterne, Præsterne, Levitterne og de andre, der havde været i Landflygtighed, Gudshusets Indvielse med Glæde;
17og de ofrede ved Indvielsen 100 Tyre, 200 Vædre og 400 Lam og til Syndofre for hele Israel 12 Gedebukke efter Tallet på Israels Stammer;
18og de indsatte Præsterne efter deres Afdelinger og Levitterne efter deres Skifter til Gudstjenesten i Jerusalem som foreskrevet i Moses' Bog.

19Derpå fejrede de, der havde været i Landflygtighed, Påsken den fjortende Dag i den første Måned.
20Thi Præsterne og Levitterne havde renset sig og var rene alle som én; og de slagtede Påskelam for alle dem, der havde været i Landflygtighed, for deres Brødre Præsterne og for sig selv.
21Og Israelitterne, der var vendt tilbage fra Landflygtigheden, spiste deraf sammen med alle dem, der havde udskilt sig fra Hedningerne i Landet og deres Urenhed og sluttet sig til dem for at søge HERREN, Israels Gud.
22Og de fejrede de usyrede Brøds Højtid i syv Dage med Glæde, fordi HERREN havde glædet dem og vendt Assyrerkongens* Hjerte til dem, så at han styrkede deres Hænder i Arbejdet på Guds, Israels Guds, Hus. { *dvs. Perserkongen. }