Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - Ezdraš

Ezdraš 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar pes kada savoro imar kerďa, avle ke ma o Izraelike vodci a phende: “O Izraelike manuša, rašaja the o Leviti pes na odďelinde le narodendar, save bešen paš amende: o Ammončana, o Moabčana, o Egipťana, o Kanaančana, o Chetitana, o Perizeja, o Jebuseja the o Amoreja, a keren ola džungale veci so the on.
2O Izraeloskere murša peske the prekal peskere čhave ile romňijen andral kala narodi a kaleha meľarde le Devleskere sentne manušen le cudzincenca. Amare vodci the uradňika kada binos kerde sar ešebne (perše).”
3Sar oda šunďom, rozčhinďom pre ma o ruchos the o plašťos a cirdavas mange o bala pal o šero the pal e brada. Bešľom mange a somas bijal peste andre žaľa.
4Akor pes zgele ke ma savore manuša, save daranas le Izraeloskere Devleskere lavestar vaš oda binos, so kerde o Židi, save avle pale andral o Babilon. Me ode bešavas andre bari žaľa dži e račakeri obeta.
5Paš e račakeri obeta ušťiľom pal oda than, kaj man pokorinďom a le rozčhingerde ruchoha the plašťoha peľom pro khoča, hazdňom upre o vasta a mangavas le RAJES, peskere Devles:
6“Devla miro, igen man ladžav te hazdel miro muj upre ke tu, miro Del, bo amare bini amen prebararde a amaro nalačhipen imar hino dži paš o ňebos.
7Kerahas baro nalačhipen akorestar, sar sas amare phure dada, dži adadžives. Vaš amare nalačhipena samas amen, amare kraľa the amare rašaja dine andro vasta avre kraľenge: On amen murdarde, ile amen zaphandlen het andral amari phuv, čorde amaro barvaľipen a kerde amenge ladž, avke sar hin the adadžives.
8Akana, RAJEJA, Devla amaro, tu salas pro frima časos ke amende jileskero a mukľal varekas amendar te avel pale andral o Babilon a te dživel andro smirom andre kada sentno foros. Tu amen cirdňal avri andral o otroctvo a diňal amen nevo dživipen.
9A choc sam otroka, tu amen na omukľal andre amaro otroctvos. Ale kerďal, hoj o Perzike kraľa te en ke amende jileskere a te muken amen te džal te dživel nevo dživipen a te ačhavas pale o Chramos, so sas rozčhido. A diňal amen muros andre Judsko the Jeruzalem, hoj amen leha te chraňines.
10Ale akana, so šaj tuke phenas, Devla amaro? Se omukľam tire prikazaňja,
11so amenge diňal prekal tire služobňika-proroka, sar phenďal: ‘E phuv savi džan, peske te zalel, hiňi meľarďi, bo o narodi, save andre bešen, la pherarde jekhe agorestar dži ke aver le nalačhipnaha the džungipnaha.
12Vašoda ma den tumare čhajen romňenge lengere čhavenge, aňi ma len peskere čhavenge lengere čhajen! Ma pomožinen lenge, hoj len te el e bach the o lačhipen. Te kada doľikerena, avena zorale a chana o lačhipen pal kadi phuv a dena la peskere čhavenge sar ďeďictvos pro furt.’
13Pal kada savoro, so avľa pre amende vaš amare bini the nalačhipen, tu Devla amaro, amen potrestinďal frimeder sar peske zasogaľinďam (zaslužinďam) vaš amaro nalačhipen. A mukľal amenge kalen, save pes zachraňinde.
14So, akana pale na doľikeraha tire prikazaňja, a laha romňijen andral ole nalačhe narodi? Se te ada keraha, či na aveha pre amende avke choľamen, hoj amen savoren zňičineha a na mukeha ňikas te dživel?
15RAJEJA, Devla le Izraeloskero, tu sal čačipnaskero! Adadžives sam ade, ča ajci, keci pes zachraňinďam. Sam ade vinovate angle tu: vaš ole bini našťi ačhas angle tu!”