Text copied!
CopyCompare
Anutu Täŋo Man - Baga Man

Baga Man 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eruk, Mosestä Isrel ämawebe ŋode yäwetkuk; In baga man ba man kädet ätu täwetpäŋ täwoŋärewayäŋ täyat u ket nadäwut. Baga man u iwatpäŋä säkgämän itpäŋ äma ätu täŋo kome orajiye täŋo Anutu Yawetä tamayäŋ täyak u päŋku injinta täga api koreneŋ.
2Täŋpäkaŋ baga man täwoŋärewayäŋ täyatken uken man kodaki kubä nämo yäpurärätneŋ ba man kubä nämo awähutneŋ. Nämo, Yawe Anutujin täŋo man kädet tamayäŋ täyat ugänpäŋ kaŋ iwat täŋput.
3Täŋpäkaŋ Yawetä Peo pom terak ämawebe kome uken anutu jopi Bal u iniŋ orerani kudup täŋpän waŋkuŋo u injin dapunjintä kaŋpäŋ nadäŋkuŋo u.
4Täŋ in ätu Yawe Anutujin unita gäripi nadäŋpäŋ iwarän täŋkuŋo u bok nämo paotkuŋ. Nämo, in itkuŋotä pen itkaŋ ŋo yäk.
5Näk Yawe Anutunatä man kädet täwetpäŋ täwoŋärekta näwetkuko u kudup täwetpäŋ täwoŋäreŋkut. Unita kome injinta koreŋpäŋ itta yäwani uken päŋku itpäŋä baga man u kudup buramiŋpäŋ kaŋ iwat täŋput.
6U kudup säkgämän iwatnayäŋ täŋo unitä ämawebe äbot ätuta ŋode api yäwoŋäreneŋ; Nadäk-nadäki nikek, nadäk kädet täga iwat täkaŋ yäŋ api yäwoŋäreneŋ. Ämawebe uwä baga man päke ŋonitäŋo biŋam nadäŋpäŋ ŋode api yäneŋ; Bureni-inik, äma äbot uwä nin nirepmitpäŋ nadäk-nadäki nikek, man kädet täga iwat täkaŋ yäŋ api yäneŋ.
7Unita intä ämawebe äbot ätuta ŋode nadäwut; U kehäromi nikek upäŋkaŋ anutu kubätä täŋkentäŋ yämikta dubiniken nämo it täyak, nin täŋo Yawe Anutunintä dubininken itkaŋ yäŋapik mannin nadäŋ nimik täyak ude.
8Ba äma äbot ätuwä baga man ba man kädet siwoŋi apiŋo näkä täwetpäŋ täwoŋärewayäŋ täyat udewani nikek nämo. Nämo, Isrel nanik inä äma äbot päke u yärepmitkaŋ.
9Upäŋkaŋ imaka dapunjintä kaŋkuŋo u guŋ täneŋta ket nadäŋ täpäneŋpäŋ bänepjinken peŋpäŋ iyap taŋpäŋ kuŋat täkot. Täŋpäŋ iroŋijiye ba unitäŋo nanakiye ahänayäŋ täkaŋ, imaka unita yäwetpäŋ yäwoŋärek kaŋ täŋ yäpmäŋ kut. ...
32Jide nadäkaŋ? Imaka umuri pähap ahäŋkuko udewani kubä bian ahäŋkuk? Ba manbiŋam udewani kubä äma kubätä bian nadäŋkuk ba? Bian, inä nämo ahäŋirä, Anututä yäput peŋpäŋ äma kome terak peŋkuko unitä päbä apiŋo itkamäŋ unita yäŋpäŋ yäŋpäŋ-nadäk täŋpäŋ udewani kubä bureni käwen? Ba komeni komeni kudup kwenopäŋkaŋ imaka udewani täŋo biŋam kubä yäŋirä nadäwen? Nämotä nämoinik!
33Jide? Intä nadäŋkaŋ pengän nämo kumbuŋo ude, äma kubätä anutu kubä täŋo kotäk kädäp mebet gänaŋ ahäŋirän nadäŋkaŋ pengän nämo kumbani, udewani kubä itak? Nämoinik.
34Ba Yawe Anutujintä Isip komeken irirä täŋ tamiŋkuko udegän anutu kubätä kehärom taŋpäŋ päŋku ämawebe äbot, äbot kubä gänaŋ nanik wädäŋ tädotpäŋ yäpmäŋ päŋku inita biŋam yepmaŋpani udewani kubä itak? Nämoinik. Yawe Anutujintä dapunjin terak kehäromini kwawak ŋode pewän ahäŋkuk; In tämagutta Isip nanik-ken käyäm waki mebäri mebäri ba ämik pähap ba kudän kudupi umuri umuri pewän ahäŋ yämiŋkuk.
35Yawetä ude täŋkuko uwä intä ŋode kaŋpäŋ nadäkta; Yawe Anutu u kubä ugän. Udewani kubä nämo itak. Nämoinik.
36In täwetpäŋ täwoŋärewayäŋ nadäŋpäŋ unita nadäŋ tamiŋirän mani kotäk kunum gänaŋ naniktä ini yäŋirän nadäŋkuŋ. Täŋkaŋ kome terakä nadäŋ tamiŋirän iniken kudupi kädäp meberi dapunjintä kaŋirä kädäp mebet u gänaŋ naniktä man täwetkuk.
37U orajiyeta nadäŋ yämikinik täŋkuko unita in iwoyäŋpäŋ tepmaŋpän inita biŋam itkaŋ kehäromini pähap terak Isip komeken nanik in yäŋ-täkŋat yäpmäŋ äbuk.
38Yäŋ-täkŋat yäpmäŋ äbäŋkaŋ ämawebe äbot kehäromi nikek däpmäŋpäŋ yäwat kirek täŋtäŋ äbuk. Ude täŋtäŋ äbuko uwä äma äbot unitäŋo kome inta taniŋ kirekta nadäŋpäŋ täŋkuk. Eruk, kome uwä inta biŋam pen itak ŋo.
39Unita ŋodeta nämoinik täŋguŋ täneŋ; Yawe uwä kunum gänaŋ ba kome terak Anutu it moretak. Anutu udewani kubä nämo itak.
40Unita in Anutu unitäŋo jukumani apiŋo tamitat u kudup buramiŋpäŋ iwat moreneŋ. Ude tänayäŋ täŋo uyaku in ba äbekjiye orajiye ahäŋ yäpmäŋ kunayäŋ täkaŋ u kome Yawe Anutujintä tärek-täreki nämo itta taniŋ kirewani ŋoken kadäni käroŋi säkgämän api it yäpmäŋ kuneŋ.