Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲈⲦⲂⲈ ⲚϢⲰⲰⲦ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ϢⲀϤϪⲒⲤⲈ. ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ϢⲀⲤⲔⲰⲦ.
2ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲤⲞⲨⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠⲀⲦϤⲤⲞⲨⲚ ⲐⲈ ⲈⲦϢϢⲈ ⲈⲤⲞⲞⲨⲚ.
3ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.
4ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲞⲨⲰⲘ ϬⲈ ⲚⲚϢⲰⲰⲦ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲀ ⲞⲨⲀ.
5ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲈⲒⲦⲈ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲀϨ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒ ϨⲀϨ ⲚϪⲞⲈⲒⲤ.
6ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲚ ⲞⲨϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲦⲎⲢϤ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.
7ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲀⲚ. ϨⲞⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲦⲰⲠ ⲘⲠⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ϢⲀ ϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨ ⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ϨⲰⲤ ϢⲰⲰⲦ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲈⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲤϬⲞⲞⲂ ⲤⲦⲰⲖⲘ.
8ⲘⲚ ϨⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲀⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲦⲘⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲚⲚⲀϢⲰⲰⲦ ⲀⲚ. ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲚⲚⲀⲢϨⲞⲨⲞ ⲀⲚ.
9ϬⲰϢⲦ ⲆⲈ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲚϪⲢⲞⲠ ⲚⲚⲈⲦϬⲞⲞⲂ.
10ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲔⲚⲎϪ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈⲨϬⲰⲂ ⲠⲈ. ⲘⲎ ⲚⲦⲈϤⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲚⲀⲔⲰⲦ ⲀⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚϢⲰⲰⲦ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ.
11ϤⲚⲀϨⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϬⲞⲞⲂ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲠⲤⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ.
12ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲚⲈⲤⲚⲎⲨ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲢⲰϨⲦ ⲚⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲤϬⲞⲞⲂ ⲦⲈⲦⲚⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
13ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨϨⲢⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲚⲀⲞⲨⲈⲘ ⲀϤ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲈⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲠⲀⲤⲞⲚ.