Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲔⲰϨ ⲆⲈ ⲈⲚⲈ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲈ.
2ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲀⲚ ⲘⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲆⲈ ⲈϤϪⲰ ⲚϨⲈⲚⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ.
3ⲠⲈⲦⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲔⲰⲦ. ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲞⲠⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲞⲖⲤⲖ.
4ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ ⲈϤⲔⲰⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲀⲀϤ. ⲠⲈⲦⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.
5ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲦⲚ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲈ ⲚⲀⲈ ⲠⲈⲦⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ϨⲒⲂⲞⲖ ⲈϢϪⲈ ⲚϤⲚⲀⲂⲰⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϪⲒ ⲚⲞⲨⲔⲰⲦ.
6ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈⲒϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲈⲒⲚⲀϮϨⲎⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲞⲨ ⲈⲒϢⲀⲚⲦⲘϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲎϨⲚ ⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲤⲂⲰ.
7ⲈϢⲰⲠⲈ ⲢⲰ ⲚⲀⲮⲨⲬⲞⲚ ⲈⲨϮ ⲚⲦⲈⲨⲤⲘⲎ ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲤⲎⲂⲈ ⲚϪⲰ ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲔⲒⲐⲀⲢⲀ ⲈⲨϢⲀⲚⲦⲘϮ ⲚⲞⲨⲠⲰⲢϪ ⲚⲚⲈⲨϨⲢⲞⲞⲨ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲤⲈⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠϪⲰ ⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲎⲠⲈⲦⲞⲨⲔⲒⲐⲀⲢⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ.
8ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ϮⲚⲞⲨϨⲢⲞⲞⲨ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲂⲦⲰⲦϤ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ.
9ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲦⲘϮ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲨⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞϤ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲠⲀⲎⲢ.
10ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀⲠⲤ ⲘⲘⲒⲚⲈ ⲚⲤⲘⲎ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲘⲚⲦϤ ⲤⲘⲎ.
11ⲈⲒϢⲀⲚⲦⲘⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦϬⲞⲘ ⲚⲦⲈⲤⲘⲎ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ.
12ⲦⲀⲒ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϨⲈ. ⲈⲠⲈⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲢⲈϤⲔⲰϨ ⲈⲚⲈ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲠⲢⲞⲤⲠⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ϢⲒⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ.
13ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲖⲎⲖ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲂⲰⲖ.
14ⲈⲒϢⲀⲚϢⲖⲎⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲤⲠⲈ. ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲦϢⲖⲎⲖ. ⲠⲀϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲞⲨⲀⲦⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲠⲈ.
15ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈϮⲚⲀϢⲖⲎⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϮⲚⲀϢⲖⲎⲖ ⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲔⲈϨⲎⲦ ϮⲚⲀⲮⲀⲖⲖⲈⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϮⲚⲀⲮⲀⲖⲖⲈⲒ ⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲔⲈϨⲎⲦ.
16ⲈⲘⲘⲞⲚ ⲈⲔϢⲀⲚⲤⲘⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲦϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲀ ⲘⲠϨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ϤⲚⲀϪⲰ ⲘⲠϨⲀⲘⲎⲚ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲔϢⲠϨⲘⲞⲦ. ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲔϪⲈ ⲞⲨ ⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ.
17ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲔϢⲠϨⲘⲞⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲔⲈⲞⲨⲀ ⲔⲰⲦ ⲀⲚ.
18ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ϮϢⲀϪⲈ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ.

19ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϮⲞⲨⲈϢ ϮⲞⲨ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈϪⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲀϨⲎⲦ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲔⲀⲐⲎⲄⲈⲒ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲞⲨⲦⲂⲀ ⲚϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ.
20ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲢⲢⲔⲞⲨⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲢⲒⲔⲞⲨⲒ ϨⲚ ⲦⲔⲀⲔⲒⲀ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ.
21ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲀⲤⲠⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲤⲠⲞⲦⲞⲨ ϮⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲔⲈϨⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.
22ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲈⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲚⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ.
23ⲈϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲒ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲤⲈϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚϨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲎϨⲈⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲨⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲖⲞⲂⲈ.
24ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲨϢⲀⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲎⲞⲨϨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲤⲈⲚⲀϪⲠⲒⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲤⲈⲚⲀⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ.
25ⲚⲈⲐⲎⲠ ⲘⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϤⲚⲀⲠⲀϨⲦϤ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤϨⲞ ⲚϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ.
26ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲂⲰ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲀⲤⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲈⲢⲘⲎⲚⲒⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲰⲠⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲔⲰⲦ.
27ⲈⲒⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲀϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲤⲠⲈ ϢⲀⲤⲚⲀⲨ ⲎⲠⲈϨⲞⲨⲞ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲈϪⲒ ⲞⲨϢⲎⲘ ⲈⲞⲨⲀ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀ ⲂⲞⲖⲞⲨ.
28ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤⲂⲰⲖ. ⲘⲀⲢⲈϤⲔⲀⲢⲰϤ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲘⲀⲢⲈϤϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
29ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲎϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲀϪⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ.
30ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲔⲀⲢⲰϤ.
31ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲞⲨⲀ ⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲂⲞ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲤⲈⲤⲈⲠⲤⲰⲠⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ.
32ⲚⲦⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.
33ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀ ⲠⲈϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲠⲈ. ⲚⲐⲈ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ.
34ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨⲔⲀⲢⲰⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲚⲤⲦⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨ ⲀⲚ ⲈϢⲀϪⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.
35ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲤⲈⲞⲨⲈϢⲤⲞⲨ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲚⲈ ⲚⲈⲨϨⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲎⲒ. ⲞⲨϢⲖⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.
36ⲎⲚⲦⲀ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲎⲚⲦⲀϤⲠⲰϨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲞⲨⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ.

37ⲠⲈⲦⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ. ⲎⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈϮⲤϨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ϨⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲈ.
38ⲠⲈⲦⲞ ⲆⲈ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲤⲈⲞ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ.
39ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲔⲰϨ ⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲔⲰⲖⲨ ⲈϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ.
40ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲤⲀⲚⲞ. ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲀⲜⲒⲤ.