Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲒϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϨⲰⲤ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲔⲞⲨⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
2ⲀⲒⲦⲤⲈⲦⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈ ⲚⲞⲨϨⲢⲈ ⲀⲚ. ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲚⲈϢϬ ⲘϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ.
3ⲈⲦⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ϨⲞⲠⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲚⲔⲰϨ ϨⲒ ϮⲦⲰⲚ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲘⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲈ.
4ϨⲞⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ. ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ. ⲘⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ.
5ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲈⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲈ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϮⲚⲀϤ.
6ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲦⲰϬⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲤⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲨⲜⲀⲚⲈ.
7ϨⲰⲤⲦⲈ ϬⲈ ⲘⲠⲀ ⲠⲈⲦⲦⲰϬⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲀ ⲠⲈⲦⲦⲤⲞ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲨⲜⲀⲚⲈ.
8ⲠⲈⲦⲦⲰϬⲈ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲦⲤⲞ ⲞⲨⲀ ⲚⲈ. ⲠⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀϪⲒ ⲘⲠⲈϤⲂⲈⲔⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤϨⲒⲤⲈ.
9ⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲞⲨⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
10ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲤ ⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚⲀⲢⲬⲒⲦⲈⲔⲦⲰⲚ. ⲀⲒⲔⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲦⲤⲚⲦⲈ ⲞⲨⲚϬⲈ ⲆⲈ ⲔⲰⲦ ⲈϪⲰⲤ. ⲠⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ϪⲈ ⲈϤⲔⲰⲦ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ.
11ⲘⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲔⲀⲔⲈⲤⲚⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲠⲀⲢⲀⲦⲈⲦⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
12ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲔⲰⲦ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲒⲤⲚⲦⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲞⲨϨⲀⲦ ϨⲈⲚⲈⲚⲈⲘⲘⲈ ϨⲈⲚϢⲈ ⲞⲨⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲞⲨⲢⲞⲞⲨⲈ.
13ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϤⲞ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲔⲰϨⲦ ⲠⲈⲦⲚⲀⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ.
14ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲰⲂ ⲚⲀϬⲰ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲔⲞⲦϤ ϤⲚⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲂⲈⲔⲈ.
15ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲰⲂ ⲚⲀⲢⲰⲔϨ ϤⲚⲀϮⲞⲤⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ϤⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ. ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲆⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲔⲰϨⲦ.
16ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲎϨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ.
17ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲰⲰϤ ⲘⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲀⲔⲞϤ ⲠⲢⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲦⲚ ⲠⲈ.
18ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲜⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲘⲞϤ. ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲢⲤⲞϬ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ.

19ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲦⲈ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲠⲈⲦϬⲰⲠⲈ ⲚⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲔⲞⲦⲤ.
20ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲘⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈϢⲞⲨⲈⲒⲦ
21ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ
22ⲠⲦⲎⲢϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲰⲦⲚ ⲠⲈ ⲈⲒⲦⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲈⲒⲦⲈ ⲔⲎⲪⲀ ⲈⲒⲦⲈ ⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲰⲚϨ ⲈⲒⲦⲈ ⲘⲞⲨ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲠⲰⲦⲚ ⲠⲈ.
23ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ.