Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲒⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ϨⲚ ⲞⲨϪⲒⲤⲈ ⲀⲚ ⲚϢⲀϪⲈ ⲎⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲒϪⲰ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
2ⲘⲠⲒⲘⲈⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲈⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.
3ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϬⲰⲂ. ⲘⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ. ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲦⲰⲦ ⲈⲚⲀϢⲰϤ.
4ⲀⲨⲰ ⲠⲀϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲠⲀⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲀⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒⲐⲈ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚϢⲀϪⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲒ ϬⲞⲘ.
5ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒ ⲐⲈ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
6ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ϨⲚ ⲚⲦⲈⲖⲈⲒⲞⲤ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲆⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲀ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲘⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ.
7ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲦⲀⲒ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲦⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲞⲢϪⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲚⲀⲒⲰⲚ ⲈⲠⲈⲚⲈⲞⲞⲨ.
8ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲤⲞⲨⲰⲚⲤ. ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲨⲚⲀⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ.
9ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲂⲀⲖ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲤⲞⲦⲘⲞⲨ. ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀⲖⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠϨⲎⲦ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.
10ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϬⲞⲖⲠⲞⲨ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲄⲀⲢ ϨⲞⲦϨⲦ ⲚⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲐⲎⲠ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
11ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲀ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲚϨⲎⲦϤ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲚⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲤⲞⲨⲰⲚⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
12ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲬⲀⲢⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲀⲚ.
13ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲀⲚ ⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ϨⲈⲚϮⲤⲂⲰ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲚϢⲰⲚⲂ ⲚϨⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈϨⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ.
14ⲞⲨⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲘⲈϤϢⲰⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲀ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤ ⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲰⲤ.
15ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲆⲈ ϢⲀϤⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ.
16ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲞⲨⲚ ⲠϨⲎⲦ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲤⲈⲂⲈⲈⲒⲀⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.