Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲚⲀⲦⲞⲖⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲦⲎ ⲨⲦⲚ ⲈⲞⲨⲚⲦϤ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲒⲦⲞⲨⲰϤ ⲈϪⲒϨⲀⲠ ϨⲒ ⲚⲢⲈϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲒ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲚ.
2ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲈⲦⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲈⲨⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲒⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲨⲒ ⲘⲘⲀ ⲚϮϨⲀⲠ.
3ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚϨⲈⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲘⲠⲀⲦⲚⲠⲰϨ ⲈⲚⲀ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.
4ⲈϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲦⲈ ⲠⲂⲒⲞⲤ ⲚⲈⲦⲤⲞϢϤ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲐⲘⲤⲞⲞⲨ.
5ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲨϢⲒⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲀⲒ ⲈϤⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ.
6ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲚ ϪⲒϨⲀⲠ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ϨⲒ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ.
7ⲎⲆⲎ ⲘⲈⲚ ϨⲞⲖⲰⲤ ⲢⲰ ⲞⲨϢⲰⲰⲦ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ϨⲀⲠ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲢⲰ ⲤⲈⲚⲀϪⲒⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲢⲰ ⲤⲈⲚⲀϤⲈϬ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ.
8ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲈⲦϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦϤⲰϬⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲚⲚⲈⲦⲚⲤⲚⲎⲨ.
9ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲢⲈϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲀⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲢⲠⲖⲀⲚⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲞⲈⲒⲔ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲘⲀⲖⲀⲔⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲚ ϨⲞⲞⲨⲦ.
10ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤϨⲰϤⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤϮϨⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤⲤⲀϨⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤⲦⲰⲢⲠ ⲚⲀⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
11ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲈⲔⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲂⲂⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ.
12ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲜⲈⲤⲦⲈⲒ ⲚⲀⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲀⲚ. ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲜⲈⲤⲦⲈⲒ ⲚⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϮⲚⲀⲔⲀ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲈⲢϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢⲞⲒ.
13ⲚϬⲒ ⲚⲞⲨⲞⲞⲘ ⲚⲐⲎ ⲀⲨⲰ ⲐⲎ ⲚⲚϬⲒ ⲚⲞⲨⲞⲞⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲦⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲈⲈⲒⲔⲞⲞⲨⲈ ϤⲚⲀⲞⲨⲞⲤϤⲞⲨ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ.
14ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈϤϬⲞⲘ.
15ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈ. ⲦⲀϤⲒ ϬⲈ ⲚⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲀⲀⲀⲨ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲞⲢⲚⲎ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ
16ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲦⲰϬⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲠⲞⲢⲚⲎ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲰⲦ.
17ⲠⲈⲦⲦⲰϬⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ.
18ⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ. ⲚⲞⲂⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲀⲀⲨ ⲤⲈⲘⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲠⲈⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ.

19ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ ⲠⲢⲠⲈ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲰⲦⲚ ⲀⲚ.
20ⲀⲨϢⲈⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲄⲀⲢ ϨⲀ ⲞⲨⲀⲤⲞⲨ. ϮⲈⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ.