Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ⲢⲰ ⲈⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲈⲚⲤϨⲚ ⲚⲔⲈϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈ ⲞⲨⲀ ϪⲒⲐⲒⲘⲈ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ.
2ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϪⲞⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲢϨⲎⲂⲈ ⲀⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϤⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲈⲒϨⲰⲂ.
3ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲈⲒϨⲀⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲀⲒⲞⲨⲰ ⲈⲒⲔⲢⲒⲚⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲒϨⲀⲦⲚⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲈⲒϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ.
4ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
5ⲈϮ ⲘⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲈⲨⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ. ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
6ⲚⲚⲀⲚⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲀⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲚⲐⲀⲂ ⲦⲢⲈ ⲠⲞⲨⲰϢⲘ ⲦⲎⲢϤ ϤⲒ.
7ϤⲒ ⲘⲠⲒⲐⲀⲂ ⲚⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲞⲨⲰϢⲘ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚϨⲈⲚⲀⲐⲀⲂ. ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲀⲨϢⲰⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚⲠⲀⲤⲬⲀ ϨⲀⲢⲞⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
8ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲀⲢⲚⲢϢⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲐⲀⲂ ⲀⲚ ⲚⲀⲤ. ⲞⲨⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲐⲀⲂ ⲀⲚ ⲚⲔⲀⲔⲒⲀ ϨⲒ ⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ϨⲈⲚⲀⲐⲀⲂ ⲚⲦⲂⲂⲞ ϨⲒⲘⲈ.
9ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲦⲰϨ ⲘⲚ ⲠⲞⲢⲚⲞⲤ.
10ⲞⲨ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲎⲘⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲎⲚⲢⲈϤⲦⲰⲢⲠ ⲎⲚⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈϢϪⲈ ⲈϨⲈ ⲈⲒⲈ ϢϢⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.
11ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲦⲰϨ ⲘⲚ ⲞⲨⲀ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲠⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲠⲈ ⲎⲚⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲎⲘⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲎⲚⲢⲈϤⲤⲀϨⲞⲨ ⲎⲚⲢⲈϤϮϨⲈ ⲎⲚⲢⲈϤⲦⲰⲢⲠ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒ ⲚⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲞⲨⲰⲘ ⲚⲘⲘⲀϤ.
12ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲈ ⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲦϨⲒϨⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦϨⲒ ϨⲞⲨⲚ
13ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ ϤⲒ ⲘⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ.