Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲤⲰⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲠⲤⲞⲚ
2ⲈⲨⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ. ⲚⲈⲦⲦⲂⲂⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲠⲒⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨ ⲚⲘⲘⲀⲚ.
3ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
4ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
5ϪⲈ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚϨⲎⲦϤ. ϨⲚ ϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲒⲘ
6ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀϪⲢⲞ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ.
7ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲦⲚϢⲰⲰⲦ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ
8ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲘⲚ ⲚⲞⲂⲈ ϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϢⲀ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
9ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ.
10ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲰ ⲘⲠⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲘⲠⲰⲢϪ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲂⲦⲰⲦ ϨⲘ ⲠⲒϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲚϮⲄⲚⲰⲘⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ.
11ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲨⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲬⲖⲞⲎ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚϮⲦⲰⲚ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ.
12ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲔⲎⲪⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
13ⲘⲎ ⲚⲦⲀⲨⲠⲰϢ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲘⲎ ⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲎⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ.
14ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ϪⲈ ⲘⲠⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲤⲀ ⲔⲢⲒⲤⲠⲞⲤ ⲘⲚ ⲄⲀⲒⲞⲤ.
15ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲠⲀⲢⲀⲚ.
16ⲀⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲔⲈⲎⲈⲒ ⲚⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲀ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ϬⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲚϬⲈ.
17ⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲈⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲚ ⲚϢⲀϪⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
18ⲠϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲘⲈⲚ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ⲚⲀⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ. ⲞⲨϬⲞⲘ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ.

19ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲚⲤⲞⲪⲞⲤ. ⲦⲀⲀⲐⲈⲦⲈⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲚⲚⲤⲀⲂⲈⲈⲨ.
20ⲈϤⲦⲰⲚ ⲤⲞⲪⲞⲤ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲤⲨⲚⲌⲎⲦⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲘⲎ ⲘⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲤⲞϬ.
21ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲞⲨⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲀϤⲢϨⲚⲀϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲨϪⲈ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲘⲠⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ.
22ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲆⲈ ⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ.
23ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲚⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲀⲨ ⲠⲈ. ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ.
24ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲘⲚ ⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨϬⲞⲘ ⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ.
25ϪⲈ ⲦⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲦⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦϬⲰⲂ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤϪⲞⲞⲢ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲢⲰⲘⲈ.
26ⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈⲦⲚⲦⲰϨⲘ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲘⲚ ϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲘⲚ ϨⲀϨ ⲚⲆⲨⲚⲀⲦⲞⲤ. ⲘⲚ ϨⲀϨ ⲚⲈⲨⲄⲈⲚⲎⲤ.
27ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲤⲞϬ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲚⲤⲀⲂⲈⲈⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚϬⲰⲂ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲞⲦⲠⲞⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲚϪⲰⲰⲢⲈ.
28ⲀⲨⲰ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲤⲞϢϤ ⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲞⲦⲠⲞⲨ. ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲔⲀⲦⲀⲢⲄⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ.
29ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲤⲀⲢⲜ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
30ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲚ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲂⲂⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲰⲦⲈ.
31ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.