Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘϪⲰϨ ⲈⲤϨⲒⲘⲈ.
2ⲈⲦⲂⲈ ⲘⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϪⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲈ ⲦⲞⲨⲈⲒ ⲦⲞⲨⲈⲒ ϪⲒ ⲚⲀⲤ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ.
3ⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲘⲀⲢⲈϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ. ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲆⲈ ⲦⲔⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲀⲢⲈⲤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ.
4ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲞⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲤⲤⲰⲘⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲠⲈ. ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲆⲈ ⲘⲠϨⲀⲒ ⲞⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲦⲈ.
5ⲘⲠⲢϤⲈϬ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲚ ⲞⲨϢⲰⲚⲂ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲤⲢϤⲈ ⲈⲠⲈϢⲖⲎⲖ. ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲈⲒ ⲈⲦⲞⲨⲈⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲚⲦⲀⲦⲀⲘⲀϨⲦⲈ.
6ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲤⲨⲚⲄⲚⲰⲘⲎ. ⲚⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲀⲚ.
7ϮⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲀϨⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚⲦⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ϨⲒⲚⲀⲒ ⲔⲈⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ.
8ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲬⲎⲢⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ⲈϬⲰ ⲚⲦⲀϨⲈ ϨⲰ.
9ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲈϢⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲒ. ⲚⲀⲚⲞⲨ ϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲰⲔϨ.
10ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲒ ⲆⲈ ϮⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲚⲀⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲠⲰⲢϪ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ.
11ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲤϢⲀⲚⲠⲰⲢϪ ⲘⲀⲢⲈⲤϬⲰ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲎⲚⲤϨⲰⲦⲠ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈϤⲔⲰ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ.
12ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲞⲨⲰϢ ⲈϬⲰ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲖⲞ ϨⲀⲢⲞⲤ.
13ⲀⲨⲰ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲨⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈϬⲰ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲤⲖⲞ ϨⲀ ⲠϨⲀⲒ.
14ⲀϤⲦⲂⲂⲞ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲠϨⲀⲒ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲦⲂⲂⲞ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲚ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈ ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲦⲚϢⲎⲢⲈ ϨⲈⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲈⲞⲨⲀⲀⲂ.
15ⲈϢϪⲈ ⲠⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲠⲰⲢϪ ⲘⲀⲢⲈϤⲠⲰⲢϪ ⲈⲚϤⲞ ⲀⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲤⲞⲚ ⲎⲦⲤⲰⲚⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲈⲒϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲀϨⲘⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ.
16ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ. ⲘⲎ ⲦⲈⲚⲀϢⲦⲞⲨϪⲈ ⲠⲞⲨϨⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲠϨⲀⲒ ⲘⲎ ⲔⲚⲀϢⲦⲞⲨϪⲈ ⲦⲈⲔⲤϨⲒⲘⲈ.
17ⲈⲒⲘⲎ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲈϢ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲤ. ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀϨⲘⲈϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲘⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈϮⲦⲰϢ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ.
18ⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲞⲨⲀ ⲈϤⲤⲂⲂⲎⲨ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤϨⲞⲂⲤϤ. ⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲞⲨⲀ ⲈϤⲞ ⲚⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲤⲂⲂⲎⲦϤ.

19ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ.
20ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲦⲰϨⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈϤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲰ ⲚϨⲎⲦϤ.
21ⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈⲔ ⲈⲔⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲢⲢⲞⲞⲨϢ ⲚⲀⲔ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲢⲢⲘϨⲈ ⲬⲢⲰ ⲚϨⲞⲨⲞ.
22ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈϤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀ ⲠⲈⲖⲈⲨⲐⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ. ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲠⲢⲘϨⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈϤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ.
23ⲀⲨϢⲈⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲀ ⲞⲨⲀⲤⲞⲨ ⲘⲠⲢϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲢⲰⲘⲈ.
24ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈϤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
25ⲈⲦⲂⲈ ⲘⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲚⲦⲀⲒ ⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϮϮ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ϨⲰⲤ ⲈⲀⲨⲚⲀ ⲚⲀⲒ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢⲠⲒⲤⲦⲞⲤ.
26ϮⲘⲈⲈⲨⲈ ϬⲈ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ. ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϬⲰ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ.
27ⲔⲘⲎⲢ ⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲠⲢϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲂⲰⲖ ⲔⲂⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲠⲢϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲤϨⲒⲘⲈ.
28ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲔϢⲀⲚϪⲒ ⲘⲠⲔⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲤϢⲀⲚϪⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲘⲠⲤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲚⲀϢⲈ ⲠⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϮⲤⲞ ⲈⲢⲰⲦⲚ.
29ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲞⲖⲔ ⲠⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϬⲈ ⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲞⲨ ⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲈⲢⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲀⲨ.
30ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢⲒⲘⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲤⲈⲢⲒⲘⲈ ⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢⲀϢⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲤⲈⲢⲀϢⲈ ⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦϢⲰⲠ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲤⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲀⲚ.
31ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲬⲢⲰ ⲘⲠⲈⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲤⲈⲬⲢⲰ ⲀⲚ. ϤⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲄⲈ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲤⲬⲎⲘⲀ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.
32ϮⲞⲨⲈϢ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲦⲢⲞⲞⲨϢ. ⲠⲈⲦⲈⲘⲚⲦϤ ⲤϨⲒⲘⲈ ϤϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲈⲚⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ.
33ⲠⲈⲚⲦⲀϤϪⲒ ⲆⲈ ϤϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲈⲚⲀ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ.
34ⲀⲨⲰ ϤⲠⲎϢ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲤ ϨⲀⲒ ⲘⲚ ⲦⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲈⲚⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲦⲈⲚⲦⲀⲤϪⲒϨⲀⲒ ⲆⲈ ϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲈⲚⲀ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲤⲚⲀⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ.
35ⲈⲒϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲞϤⲢⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲀⲚ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲞⲨⲈⲖⲰ ⲈϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲢⲞⲤⲞⲨⲦⲤⲀⲚⲞ ⲘⲚⲦϬⲒⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦⲔ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀϪⲚⲢⲞⲞⲨϢ
36ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤϢⲒⲠⲈ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤϢⲈⲈⲢⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲀⲤⲢⲚⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦϢϢⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲠⲈⲦϤⲞⲨⲀϢϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲀϤ ⲚϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲒ.

37ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲈⲘⲚϨⲦⲞⲢ ⲈⲢⲞϤ. ⲞⲨⲚⲦϤ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲈϤϢⲈⲈⲢⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϤⲚⲀⲀⲀⲤ.
38ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϮ ⲦⲈϤϢⲈⲈⲢⲈ ⲚϨⲀⲒ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϤⲚⲀⲀⲀⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲦⲀⲀⲤ ⲀⲚ ⲈϤⲚⲀⲢⲞⲨϨⲞⲨⲞ.
39ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲎⲢ ⲈⲠϨⲞⲤⲞⲚ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲞⲚϨ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲞⲨ ⲞⲨⲢⲘϨⲎ ⲦⲈ ⲈϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀⲤ ⲘⲞⲚⲞⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.
40ⲚⲀⲒⲀⲦⲤ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲤϢⲀⲚϬⲰ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲀⲄⲚⲰⲘⲎ. ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲰ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.