Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚϮⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲢⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ
2ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲠⲈ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲂⲎⲔ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈⲦⲈⲘⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒⲰⲰⲤ.
3ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈϤϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲚⲀⲐⲈⲘⲀ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ.
4ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲆⲈ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ.
5ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲠⲒϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ.
6ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲚⲈⲚⲈⲢⲄⲎⲘⲀ ⲈⲠⲒⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ ϨⲘ ⲠⲦⲎⲢϤ.
7ⲤⲈϮ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲚⲞϤⲢⲈ.
8ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϢⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲔⲈⲦ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ.
9ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚϨⲈⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ.
10ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚϨⲈⲚⲈⲚⲈⲢⲄⲎⲘⲀ ⲚϬⲞⲘ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚϨⲈⲚⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨϨⲈⲢⲘⲎⲚⲒⲀ ⲚⲀⲤⲠⲈ.
11ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤⲠⲰϢ ⲈϪⲘ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϤⲞⲨⲀϢⲤ.
12ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲞⲨⲚⲦϤ ϨⲀϨ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ϨⲀϨ ⲚⲈ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
13ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲚⲦⲀⲚⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲒⲦⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲒⲦⲈ ⲢⲘϨⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲨⲦⲤⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ.
14ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲀϨ ⲚⲈ.
15ⲈⲢϢⲀⲚ ⲦⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲦϬⲒϪ ⲀⲚ. ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲦⲞⲨⲦⲞ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲈ.
16ⲀⲨⲰ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲘⲀⲀϪⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲂⲀⲖ ⲀⲚ. ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲦⲞⲨⲦⲞ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲠⲈ.
17ⲈϢϪⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲠⲈ ⲠⲂⲀⲖ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲘⲀⲀϪⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲠⲈ ⲠⲘⲀⲀϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠϢⲀ.
18ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲘⲚ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϤⲞⲨⲀϢⲤ.

19ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲤⲰⲘⲀ.
20ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲀϨ ⲘⲈⲚ ⲚⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ. ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ.
21ⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲆⲈ ⲘⲠⲂⲀⲖ ⲈϪⲞⲞⲤ ⲚⲦϬⲒϪ ϪⲈ ⲚϮⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞ ⲀⲚ. ⲎⲞⲚ ⲦⲀⲠⲈ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϪⲈ ⲚϮⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲚ.
22ⲀⲖⲖⲀ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ϨⲈⲚϬⲰⲂ ⲚⲈ ϨⲈⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲒⲞⲚ ⲚⲈ.
23ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲎϢ. ⲦⲚⲞⲨⲰϨ ⲚⲞⲨϨⲞⲨⲈⲦⲒⲘⲎ ⲈⲚⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲚϢⲒⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲞⲨⲈ ⲈⲨⲤⲬⲨⲘⲞⲤⲨⲚⲎ.
24ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲨⲚⲔⲈⲢⲀ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲀϤϮ ⲚⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈⲦϢⲀⲀⲦ.
25ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲠⲰⲢϪ ϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ϨⲀ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ.
26ⲀⲨⲰ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ϢⲰⲚⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϢⲰⲚⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲒⲦⲀ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ϪⲒⲈⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲢⲀϢⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ.
27ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲈⲖⲞⲤ ⲈⲔ ⲘⲈⲢⲞⲨⲤ.
28ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲀϨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ϨⲈⲚϬⲞⲘ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ϨⲈⲚⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ ⲞⲨϮⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ϨⲈⲚⲢϨⲘⲘⲈ ϨⲈⲚⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲀⲤⲠⲈ.
29ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲤⲀϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀⲢ ϬⲞⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ.
30ⲘⲎ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϨⲈⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ. ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ. ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀϨⲈⲢⲘⲎⲚⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ.
31ⲔⲰϨ ⲆⲈ ⲈⲚⲈⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲚⲞϬ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲒ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ϮⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈϨⲒⲎ.