Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - דְּבָרִים

דְּבָרִים 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע׃
2והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר׃
3ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך׃
4לא תחסם שור בדישו׃
5כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה׃
6והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל׃
7ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי׃
8וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה׃
9ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו׃
10ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל׃
11כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו׃
12וקצתה את כפה לא תחוס עינך׃
13לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה׃
14לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה׃
15אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
16כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול׃
17זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים׃
18אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים׃

19והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח׃