Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu II

Sinɑmbu II 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑɑ ye sɔɔ, Esekiɑsi u bɑrɑ sere u ɡɔɔ turuku kuɑ. Mɑ Gusunɔn sɔmɔ Esɑi Amɔtin bii u nɑ win mi. U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑmɛniwɑ Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ. U nɛɛ, ɑ wunɛn yɛnuɡibu sɔ̃ɔwɔ ye bɑɑwure ko n dɑ ko wunɛn biru. Domi kɑɑ ɡbi.
2Yerɑ Esekiɑsi u win wuswɑɑ sĩiyɑ u ɡɑnɑ ɡirɑri mɑ u kɑnɑru kuɑ u nɛɛ,
3Yinni Gusunɔ, ɑ suuru koowo, ɑ yɑɑyo mɑ nɑ sĩɑ dee dee wunɛn wuswɑɑɔ. Nɑ wunɛn woodɑbɑ mɛm nɔɔwɑ. Nɑ mɑɑ kuɑ ye n nun wɛ̃re. Yen biru u swĩ ɡem ɡem.
4Sɑnɑm mɛ Esɑi u yɑriɔ sinɑ kpɑɑru min di, yerɑ Yinni Gusunɔ u kɑ nùn ɡɑri kuɑ u nɛɛ,
5ɑ ɡɔsiro ɑ kɑ Esekiɑsi nɛn tɔmbun kpɑro sɔ̃ ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ, nɛ wi nɑ sɑ̃ɑ bɛɛn bɑɑbɑ Dɑfidin Yinni. Nɑ nɛɛ, nɑ win kɑnɑru mwɑ, nɑ mɑɑ win nɔni yĩresu wɑ. Wee, kon de u bɛkurɑ. Yen biru sɔ̃ɔ itɑse u koo dɑ nɛ, Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
6Kon mɑɑ win wɑ̃ɑrun tɔ̃ru sosi wɔ̃ɔ wɔkurɑ nɔɔbu kpɑ n nùn fɑɑbɑ ko n wuu ɡe wɔrɑ sɑɑ Asirin sinɑ bokon nɔmɑn di. Mɛyɑ kon ɡu kɔ̃su nɛn tiin sɔ̃ kɑ nɛn sɔm kowo Dɑfidin sɔ̃.
7Yen biru Esɑi u nɛɛ, bu dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ fiɡien mɑrum suo bu pɛrɑ bu tɛɛni win bɑrɑ ten wɔllɔ. Mɑ bɑ mu pɛrɑ bɑ tɛɛni mɑ u bɛkurɑ.
8N deemɑ Esekiɑsi u rɑɑ Esɑi bikiɑ u nɛɛ, mbɑ n ko n sɑ̃ɑ yĩreru te tɑ koo nùn sɔ̃ɔsi mɑ u koo bɛkurɑ kpɑ u dɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ yen sɔ̃ɔ itɑseru.
9Mɑ Esɑi u nùn wisɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u koo win ɡɑri yibiɑ yìn nɔɔ mwɛɛru u kuɑ. Yɔɔtiɑn tiro ɡɑ koo kesi sere nɑɑ dɑbusɑnu wɔkuru sɔ̃ɔ ù n kɛllɑ. A kĩ ɡu kɑɑrɑ? Nɡe ɡu sosi.
10Mɑ Esekiɑsi u nɛɛ, n ǹ sɛ̃ yɔɔtiɑn tiro ɡu kɑ sosi nɑɑ dɑbusɑnu wɔkuru sɔ̃ɔ ù n kɛllɑ. Yen sɔ̃, nɑ kĩwɑ ɡu kɑɑrɑ.
11Yerɑ Gusunɔn sɔmɔ Esɑi u Yinni Gusunɔ kɑnɑ u de ɡu kɑɑrɑ. Mɑ Yinni Gusunɔ u derɑ n koorɑ mɛ.
12Sɑɑ ye sɔɔ, Mɛrodɑki Bɑlɑdɑni, Bɑlɑdɑnin bii, Bɑbilonin sinɑ boko u Esekiɑsi sɔmɔbu ɡɔriɑ kɑ tireru kɑ kɛ̃nu. Domi u nuɑ mɑ Esekiɑsi u bɑrɑ.
13Ye sɔmɔ be, bɑ tunumɑ Esekiɑsin mi, yerɑ u bu dɑm koosiɑ, mɑ u ben ɡɑri swɑɑ dɑki ye bɑ kɑ sĩimɔ. Yen biru u kɑ bu dɑ win ɑrumɑni beru yerɔ. Yerɑ yɑ sɑ̃ɑ sii ɡeesu kɑ wurɑ kɑ turɑre kɑ ɡum nubu duroruɡim kɑ tɑbu yɑ̃nu. Ye yɑ ɡesi sɑ̃ɑ win ɑrumɑni kpuro, yen ɡɑɑ sɑri ye u ǹ bu sɔ̃ɔsi.
14Yen biruwɑ Esɑi u nɑ u sinɑ boko Esekiɑsi bikiɑ u nɛɛ, mɑn diyɑ tɔn beni bɑ nun nɑɑwɑ. Ye bɑ tunumɑ, mbɑ bɑ ɡeruɑ. Mɑ Esekiɑsi u nùn wisɑ u nɛɛ, bɑ nɑwɑ sɑɑ tem tontonden di mɛ bɑ mɔ̀ Bɑbiloni.
15Esɑi u kpɑm nùn bikiɑ u nɛɛ, mbɑ kɑ mbɑ bɑ wɑ wunɛn yɛnuɔ. Mɑ Esekiɑsi u nùn wisɑ u nɛɛ, ye yɑ wɑ̃ɑ nɛn yɛnu ɡe sɔɔ kpuro, bɑ wɑwɑ. Nɛn ɑrumɑni sɔɔ ɡɑ̃ɑnu sɑri ni nɑ ǹ bu sɔ̃ɔsi.
16Yerɑ Esɑi u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ swɑɑ dɑkio ɑ nɔ ye Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ.
17U nɛɛ, wee tɔ̃ru ɡɑrɑ sisi tè sɔɔ bɑ koo wunɛn ɑrumɑni kpuro ɡurɑ bu kɑ dɑ Bɑbiloniɔ kɑ ye wunɛn bɑɑbɑbɑ bɑ sweenɑ bɑ nun deriɑ. Yen ɡɑɑ sɑri ye bɑ koo nun deriɑ tɔ̃ɔ te.
18Bɑ koo wunɛn tiin bweseru sɔɔ bibu mwɛɛri kpɑ bu kɑ bu dɑ Bɑbiloniɔ bu bu mɑɑtɑm ko. Kpɑ bu ko sinɑ bokon sɔm kowobu sinɑ kpɑɑrɔ.

19Yerɑ Esekiɑsi u Esɑi wisɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔn ɡɑri yi ɑ ɡeruɑ mi, ɡɑri burɑ. Domi ɑlɑfiɑ kɑ bɔri yɛndu tɑ ko n wɑ̃ɑ nɛn wɑ̃ɑrun tɔ̃ru kpuro sɔɔ.
20Yen biru Esekiɑsi u kpunɑ u ɡu, mɑ bɑ nùn sikɑ win bɑɑbɑbɑn sikɑɔ. Sɑɑ yerɑ win bii Mɑnɑse u bɑndu kɔsire kuɑ. Ye Esekiɑsi u kuɑn sukum kɑ mɑɑ win wɔruɡɔru kɑ nɡe mɛ u wɔru ɡbɑ mi nim mu koo sinɑ, mɑ u mu tori wunɑ yi kɑ nim nɑ Yerusɑlɛmuɔ, ye kpuron ɡɑri yi yoruɑ Yudɑbɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.