Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Niyamayaku

Niyamayaku 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Munuya puḻkaṟa waṟkarira wall-pa panya wiyaṉu. Palu kaita tjuṯa kutjulta ngaṟangi piṟuku palyantjaku. Kaya wati panya Tjanpalatalu Tapayalu Kitjimalu tjana wangka iyaṉu ngayulakutu alatji wangkara, “Nganaṉalakutu pitja, kala nyinara wangkara kulila.” Alatjiya ngunti wangkara aḻṯingi ngayunya iluntankunytjikitjangku.
3Palu ngayulu kulinu munuṉa maḻakungku wangka tjanalakutu iyaṉu, “Wiya, nyangatjaṉa waṟka puḻka palyaṉi munuṉa puṯu ma-pitjanyi waṟka wantikatira.” Kaya piṟuku kutjara kutjara-aṟangku ngayunya puṯu aḻṯingu wangkanytjikitjangku. Munu palulanguṟu puṯu aḻṯira Tjanpalatalu lita nyiringka walkatjunu ngayulakutu iyantjikitjangku. Alatji paluṟu nyiringka walkatjunu, Wati panya Kitjimalu kunyu kulinu nyuntu mayatja puḻkaringkunytjikitjangku wangkanytja munu kunyu nyura nganaṉanya pungkula wiyantjikitjangku kuḻu kulinu. Palu lita palunya iyantjikitjangku paluṟu mulamulangku tjakatjuṟa patintja wiyangku aḻa wantingu kutjupangku mukuringkula aḻaṟa nyakunytjaku.
8Ka ngayulu lita palunya mantjiṟa nyakula ngapartji lita kutjupa walkatjuṟa iyaṉu palulakutu alatji wangkara, “Palatja nyuntu kutjungku kulintja tjukurpa ngunti, mulapa wiya.” Munuṉa piṟuku Godala tjapiningi alatji wangkara, “Wiṟungkuṉi kuṉpunma Mayatja, kuṉpu ngaṟanytjaku tiṯutjara.”
10Ka tjiṉṯu kutjupa wati kutjupangku ngayula wangkangu, “Utili ngura nyara miḻmiḻṯa timpula unngu ankula tuwa patiṟa unngu nyinama pitjala iluntankunytjaku-tawara.” Kaṉa palula wangkangu, “Wiya, ngayulu wirtjapakaṟa kumpintja wiyangku wantinyi. Ngayuluṉa tjanampa nguḻuringkunytja wiya. Nyanga alatjingaṟala wanyu wankaringkuku nguḻu kumpiṟa? Wiya wantima, kaṉa uti nyinama.”
15Palulanguṟuya waṟkarira wall-pa palyaṟa wiyaṉu kaita tjuṯa kuḻu. Paluṟu tjana warpungkula nguwanpa wiyaṉu tjiṉṯu 52 kutju waṟkarira. Kaya ngura ititja tjuṯangka nganampa mirpaṉtju tjuṯangku wall-pa palyaṟa wiyannyangka kulinu munuya puḻkaṟa nguḻuringangi kuliṟa, “Tjanampa god-maṉṯu witulya puḻkanya, panya paluṟu tjananya alpamilaṉu wall-pa mapalku palyaṟa wiyantjaku.”