Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 27

LEVITIKO 27:9-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9“Bema tau ta ia gwauhamata, mauri gauna ta lau Lohiabada dekenai do ia henia, ia ese do lau abia dae diba gauna do ia mailaia. Bona unai bamona boubou be lau dekenai do ia helaga.
10Unai mauri gauna totona ia gwauhamata tauna ese mauri gauna ma ta unai gunana ena gabu dekenai ia henia diba lasi. Namona ta be dikana ena gabu ia abia diba lasi. Dikana ta be namona ena gabu ia abia diba lasi. To bema ta ma ia henia neganai, ruaosi be helaga, Lohiabada ena.
11“To bema gwauhamata be mauri gauna mirona ta totona, Lohiabada ese boubou totona do ia abia dae lasi gauna, gwauhamata tauna ese unai mauri gauna be hahelagaia tauna ena vairana dekenai do ia abia lao.
12Hahelagaia tauna ese unai mauri gauna ena davana do ia gwauraia, mauri gauna ena namo o dika hegeregerena, bona davana korikori be unai.
13“Bema unai tau ia ura unai mauri gauna do ia hoia lou neganai, ia be atoa kau moni danu do ia henia. Atoa kau moni be, bema davana korikori be karoa 5 neganai, karoa ta be atoa kau moni ena bada, vadaeni davana be karoa 6.
14“Bema tau ta ese iena ruma be Lohiabada dekenai ia henia, helaga gauna, hahelagaia tauna ese unai ruma ena davana do ia gwauraia, ruma ena namo o dika hegeregerena, bona ena davana korikori be unai.
15“Bema ruma ia henia tauna ia ura hoia lou neganai, ia ese davana korikori do ia henia, mai atoa kau moni danu. Atoa kau moni be, bema davana korikori be karoa 5, karoa ta be atoa kau moni ena bada, vadaeni davana be karoa 6.
16“Bema tau ta ese iena tano ena kahana ta Lohiabada dekenai ia hahelagaia neganai, unai tano ena davana be, idia hadoa neganai uhe hida tano lalonai do idia atoa hegeregerena. Bali ena metau 20 kilogaram ena davana be siliva moni 10.
17“Bema unai tano be Iubili Lagani dekenai ia hahelagaia, tano ena davana be bada.
18To bema Iubili Lagani murinai unai tano Lohiabada dekenai ia hahelagaia, hahelagaia tauna ese davana do ia hamaragia, lagani hida do idia noho ela bona Iubili Lagani hegeregerena.
19“Bema unai tano ia hahelagaia vadaeni tauna ese ia ura tano do ia hoia lou, tano ena davana do ia henia, mai atoa kau moni danu. Atoa kau moni be, bema davana korikori be karoa 5, karoa ta be atoa kau moni ena bada, vadaeni davana be karoa 6.

Read LEVITIKO 27LEVITIKO 27
Compare LEVITIKO 27:9-19LEVITIKO 27:9-19