Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 24

LEVITIKO 24:14-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14“Unai lau ia hereva dika henia tauna, be kamepa ena murimurinai do umui abia lao. Iena hereva dika idia kamonai taudia ibounai ese unai tau ena kwarana latanai edia imadia do idia atoa. Unai murimuri kamepa taudia ibounai ese nadi dekena amo do idia hodoa mase.
15“Israela taudia dekenai do oi hadibaia danu, Dirava do ia hereva dika henia tauna ese iena kerere davana do ia davaria.
16Lohiabada ena ladana do ia hereva dika henia tauna be do ia mase. Israela tauna ta o Israela dekenai ia noho idau bese tauna ta bema Lohiabada ena ladana ia hereva dika henia neganai, Israela taudia ese nadi dekenai do idia hodoa mase.
17“Tau ta ia alaia tauna be do umui alaia mase.
18Bema tau ta ena mauri gauna be tau ma ta ese ia alaia mase, unai mauri gauna ena davana be iena biaguna dekenai do ia henia. Mauri gauna ena davana be mauri gauna.
19“Bema tau ta ese ma tau ta ia haberoa, ia haberoa hegeregerena dekena amo, danu do idia haberoa.
20Bero ena davana be bero, matana ena davana be matana, isena ena davana be isena. Ia ese tau ta ia hadikaia hegeregerena, umui ese ia danu do umui hadikaia.

Read LEVITIKO 24LEVITIKO 24
Compare LEVITIKO 24:14-20LEVITIKO 24:14-20