Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About LƎMAƔASƐƐ TƲ TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for LƎMAƔASƐƐ TƲ TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12