Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Bɑndun Gɑri II

Bɑndun Gɑri II 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑlomɔɔ u sɑ̃ɑ yee ten bɑnɑ toruɑ Yerusɑlɛmuɔ ɡuu te bɑ mɔ̀ Mɔriyɑn wɔllɔ mi bɑ win tundo Dɑfidi sɔ̃ɔsi. N deemɑ yɑm mi n dɑɑ sɑ̃ɑwɑ Ɔɔnɑni, Yebusin doo soo yeru.
2U sɑ̃ɑ yee ten bɑnɑ toruɑwɑ win bɑndun wɔ̃ɔ nnɛsen suru yirusen sɔ̃ɔ yiruse sɔɔ.
3Bɑ dii te yĩirɑwɑ kɑ yellun yĩirutiɑ ye bɑ rɑ kɑ ɡɑ̃ɑnu yĩire. Ten dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu wɑtɑ. Ten yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu yɛndu.
4Dii ten yɑsum kɑ ten duu yee ɡbiikirun dɛ̃ɛbu n nɛwɑ. N sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu yɛndu. Mɑ ten ɡunum mu sɑ̃ɑ ɡɔm soonu wunɑɑ teeru. Mɑ Sɑlomɔɔ u ten sɔɔwɔ wurɑ ɡeɑ pote.
5Mɑ u dii ten tiin ɡɑni dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sipɛrɛ wukiri. Yen biru, u mɑɑ ye wurɑ ye yɑ ɡeɑ sɑ̃ɑ pote. Mɑ u derɑ bɑ kpɑkpɑ wurusu kɑ yɔnin weenɑsii kuɑ kuɑ ɡɑni yi sɔɔ.
6Mɑ u tu burɑru kuɑ kɑ kpee ɡobiɡinu. N deemɑ wurɑ ye u kɑ sɔmɑ ye kpuro kuɑ mi, yɑ weewɑ sɑɑ Pɑɑfɑimun di.
7U dii te wurɑ potewɑ kɑ ten ɡberebɑ sɔɔ, kɑ ten kɔnnɔ suukusɔ kɑ ten ɡɑniɔ, kɑ ten ɡɑmbobɑ sɔɔ, mɑ u wɔllun kɔ̃sobun weenɑsibu kuɑ ten ɡɑni sɔɔ.
8Mɑ u dii te tɑ dɛɛre ɡem ɡem bɑnɑ mi. Ten dɛ̃ɛbu kɑ dii ten tiin yɑsum mu nɛwɑ. Mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu yɛndu. Mɑ ten yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu yɛndu. Mɑ u tu wurɑ ɡeɑ pote. Wurɑ yen ɡeerɑ sɑ̃ɑwɑ tɔnnu yɛndu.
9Wurɑ ye bɑ kɑ kulumbɑ kuɑn ɡeerɑ sɑ̃ɑwɑ kilon bɔnu. Bɑɑ kɑ diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ wɔllɔ kpuro bɑ ye wurɑ potewɑ.
10U mɑɑ kɔ̃sobun weenɑsibu yiru kuɑ dii te tɑ dɛɛre ɡem ɡem mi sɔɔ. Mɑ u ye wurɑ pote.
11Wɔllun kɔ̃so ben kɑsɑ nnɛ ye kpuron dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu yɛndu. Kɑsɑ yen tiɑn dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔɔbu. Mɑ ben turon kɑse teeru tɑ ɡɑnɑ ɡirɑri. Mɑ tee teni tɑ kɑ kɔ̃so yiruseɡirun teeru ɡirɑrinɛ.
12Mɑ kɔ̃so yiruse win kɑse teeru tɑ mɑɑ dii ten ɡoo teɔnɔ ɡirɑri. N deemɑ ten yirusewɑ tɑ kɑ ɡbiikoo wiɡiru ɡirɑrinɛ.
13Kɔ̃so be kpuron kɑsɑ yɑ dɛriɑrewɑ. Mɑ yen dɛ̃ɛbu kuɑ ɡɔm soonu yɛndu. Mɑ bɑ yɔ̃ bɑ wuswɑɑ tĩi dii ten kɔnnɔ ɡiɑ.
14Mɑ u dii ten beku kɑreru kuɑ kɑ wɛ̃ɛ dɑmɡii yi bɑ wɔ̃kuɑ kɑ ɡɑɑdurɑ kɑ wunɔm kɑ sere mɑɑ tom. Mɑ bɑ mɑɑ kɔ̃sobun weenɑsibu kuɑ beku te sɔɔ.
15U dii ten wuswɑɑɔ ɡbere yiru kuɑ. Yen bɑɑyeren ɡunum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu tɛnɑ kɑ nɔɔbu. Mɑ bɑ ye furɔsu sɔndiɑ wɔllɔ. Sin ɡunum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔɔbu.
16U mɑɑ yɔnin weenɑsiin burɑru ɡɑru kuɑ nɡe te u rɑɑ kuɑ sɑ̃ɑ yeru mi. Mɑ u burɑ te doke furɔ sin wɔllɔ. Mɑ u dɑ̃ɑ mɑrum ɡɑm weenɑsim kuɑ wunɔbu (100) u doke yɔni yi sɔɔ.
17Mɑ u ɡbere yiru ye ɡirɑ sɑ̃ɑ yee ten wuswɑɑɔ. Tiɑ nɔm ɡeuɔ, tiɑ mɑɑ nɔm dwɑrɔ. Mɑ u nɔm ɡeuɡiɑ ye yĩsiru kɑ̃ Yɑkini. Mɑ u mɑɑ nɔm dwɑruɡiɑ ye yĩsiru kɑ̃ Boɑsi.