Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - הוֹשֵׁעַ

הוֹשֵׁעַ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים ורעות שמרון כי פעלו שקר וגנב יבוא פשט גדוד בחוץ׃
2ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו׃
3ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים׃
4כלם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד חמצתו׃
5יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו את לצצים׃
6כי קרבו כתנור לבם בארבם כל הלילה ישן אפהם בקר הוא בער כאש להבה׃
7כלם יחמו כתנור ואכלו את שפטיהם כל מלכיהם נפלו אין קרא בהם אלי׃
8אפרים בעמים הוא יתבולל אפרים היה עגה בלי הפוכה׃
9אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע׃
10וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו אל יהוה אלהיהם ולא בקשהו בכל זאת׃
11ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו׃
12כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם איסרם כשמע לעדתם׃
13אוי להם כי נדדו ממני שד להם כי פשעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים׃
14ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משכבותם על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי׃
15ואני יסרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשבו רע׃
16ישובו לא על היו כקשת רמיה יפלו בחרב שריהם מזעם לשונם זו לעגם בארץ מצרים׃