Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Zechariah

Zechariah 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1LEUM GOD Kulana El tuh sang kas in sulkakinyuk se inge nu sel Zechariah:
2“Nga arulana ke kasru acn Jerusalem ke sripen lungse yohk luk nu sin mwet we, sie lungse su pwanang nga kasrkusrak sin mwet lokoalok lal.
3Nga ac foloko nu Jerusalem, siti mutal sik, ac muta we. Ac fah eteyuk acn we mu sie siti su inse pwayena nu sik, ac eol sin LEUM GOD Kulana ac fah pangpang eol mutal.
4Mukul matu ac mutan matu, su arulana matu pwanang elos orekmakin sikal, elos ac fah sifil tukeni muta ke acn in tukeni in siti uh.
5Ac inkanek uh fah sifilpa sessesla ke tulik mukul ac tulik mutan ma srisrital.
6“Ma se inge ac nunkeyuk mu upa sin mwet lula in mutunfacl se inge, tusruktu ac tia upa sik.
7Nga fah molela mwet luk liki facl ma elos utukla sruoh we,
8ac folokunulosme liki acn kutulap ac roto elos in tuh muta in Jerusalem. Elos fah mwet luk, ac nga fah God lalos, ac nga fah leum faclos ke suwohs ac pwaye.
9“Kowos in pulaik na, tuh inge kowos sifil pacna lohng kas su mwet palu elos tuh kaskaskin ke pacl se ma tuh oakwuk pwelung nu ke sifil musaiyuk Tempul luk.
10Meet liki pacl sac, wangin sunun mani in sang moli mwet orekma ku kosro in orekma, ac wangin mwet moul in misla ke sripen mwet sulallal. Nga tuh furokla mwet uh in alein nu sin sie sin sie.
11Tusruktu ingela nga ac oru in sie na liki meet ah nu sin mwet in mutunfacl se inge su painmoulla.
12Elos ac fah yukwiya sacn sunalos in misla. Ima grape lalos ac fah isus fahko, fohkon acn uh ac fah sranom, na ac fah yohk af. Nga fah sang mwe insewowo inge nukewa nu sin mwet in mutunfacl sik su ac painmoulla.
13Mwet Judah ac mwet Israel! In pacl meet ah mwet in mutunfacl saya uh ac selngai sie sin sie ac fahk, ‘Lela kain ongoiya ma tuh putati nu fin mwet Judah ac mwet Israel in putati nu fowos!’ Tusruktu nga fah molikowosla, na mwet in mutunfacl saya uh ac fah fahk nu sin sie sin sie, ‘Lela kowos in insewowo oana mwet Judah ac mwet Israel!” Ouinge kowos in pulaik ac tiana sangeng.”
14LEUM GOD Kulana El fahk, “Ke mwet matu lowos meet ah tuh oru nga kasrkusrakak ah, nga lumahla mwe ongoiya nu selos, ac tiana ekulla nunak luk, a nga orala na ma nga akoo nu selos uh.
15Tusruktu inge, nga lumahla tari nga in akinsewowoye mwet Jerusalem ac mwet Judah. Ke ma inge, nimet kowos sangeng.
16Pa inge ma kowos enenu in oru: Kaskas in pwaye nu sin sie sin sie. In pacl in nununku, kowos oru nununku lowos an in suwohs ac pwaye, tuh in oasr misla.
17Nimet oru kutena kain oakwuk ma ac kunausla sie sin sie. Ac nimet orek loh kikiap ye fulahk. Nga srunga kikiap, sesuwos, ac kutena ma ac kunausla moul lun mwet.”
18LEUM GOD Kulana El sang kas in sulkakinyuk inge nu sel Zechariah:

19“Lalo ma orek ke malem akakosr, aklimekosr, akitkosr, ac aksingoul uh, ingela ac fah pangpang kufwa in engan ac insewowo nu sin mwet Judah. Kowos fah lungse ma pwaye ac ma misla.”
20LEUM GOD Kulana El fahk, “Pacl se ac fah tuku ke mwet in siti puspis ac fah tuku nu Jerusalem.
21Elos su tuku liki sie siti ac fah fahk nu selos su tuku liki sie pacna siti, ‘Kut ac som alu nu sin LEUM GOD Kulana, ac pre Elan akinsewowoye kut. Fahsru wi kut!”
22Mwet puspis, oayapa mutunfacl ku puspis, ac fah tuku nu Jerusalem in alu nu sin LEUM GOD Kulana, ac pre ac siyuk ke mwe akinsewowo lal.
23In len ingo, mwet saya singoul ac fah tuku nu yurin sie mwet Jew ac fahk, ‘Kut ke wi kom, mweyen kut lohng lah God El wi kowos, mwet Jew.’”