Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Salomore Gae

Salomore Gae 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1No jufu gie‐nane, ŋokac biŋe âgo‐nane hâcne erao warekopac, ehuc ʒariŋ wiac‐nane âsunehec â wiac nânânezi âsu biaŋ i ro qâzuc ekopac, erâ baŋac‐nane opâne â bitune nâkopac, â waiŋ opâ â susu‐nane i wâc mâmâc nâkopac. O âgofâc‐nane, ŋoŋe nânâ opâ wiac i nâkupie maŋŋeŋic ŋokac jaŋerao wâc qohotazejec.
2No maŋɋâri fohuc guŋ ʒiŋuc manapo: Joroc biaŋ‐nanezi motâcko heickerâ dâŋ ʒiŋuc nazawec: “Joroc âgo biaŋ‐nane, go maŋgezi biaŋne ʒâficnuekicte motâc ronarec. Maniŋ titikuczi qizec‐nane bâŋgumuŋkekac, â hoe ʒâmbâŋzi qizec susuc‐nane hembânâŋkekâc.”
3No ŋaqi‐nane biac hetarapac, irec weniŋuc erâ mocwâc hepe huocmu? Â kike‐nane biac ʒurepac, irec weniŋuc sohoŋ mocwâc âtepemu?
4No iŋuc muhape joroc biaŋ‐nanezi meticne motâcko sicneme wefume honerâ hobu‐nane taŋtaŋ âeckewec.
5Eme no fahare joroc biaŋ‐nane motâc rocnehape menaneonec wokemaŋ opâ âsu biaŋzi waharâ motâc mebapane ruacnewec.
6Ehame joroc biaŋ‐nane motâc rocnepe e mocwâc mi domahuc biac risie rawec. No iŋuc honerâ maŋnane gâckewec. Eme basarâ mi bâfuapo, â wiracnepe micnaneo wâc mi rowec.
7Eme ruc bapa ŋic jaŋe hae soŋaŋkehuc juku bâfuacnurâ ʒâpâ nuhuc ŋaqi‐nane sahacne nowac rorâ bawisembiŋ. Haesacte ruc bapa ŋic jaŋe iŋuc hâcne enarembiŋ.
8O Jerusalemte otâfâc, no dâŋ ʒiŋuc ŋaza‐jâmbâŋkepe mananiŋ: Ŋoŋe joroc biaŋ‐nane bâfuarâ âzâcnenʒepieŋ: No ere mâretec enarekac.
9O ŋokac hawari biaŋ mocjaha, go fuŋne weniŋucte joroc biaŋgere manatec ŋic gâcne jaŋere sâc sirickekac? Go fuŋne weniŋucte joroc biaŋgere manatec ŋic gâcne jaŋere sâc sirickeha giedâŋ keci munârekomec?
10Joroc biaŋ‐nane e ʒâŋe mai‐ticne bâric bâricnehuc socsoc eekac, e ŋic tauseŋne tauseŋne jaŋere ŋondeŋko juhame biac ʒâŋitazo.
11Qizec‐ticne i gol ematauckekicne tinac â qizec susuc‐ticne i mimiŋgeŋ â gâgâpâc, kâec kâecte suhuc iŋucne.
12Ʒâŋe hândâŋ jahec‐ticne i hapâ jajahec jahe opâ ruarâ sahac‐jekic ɋaɋac taeŋne eha opâmecko ŋeekopirec irec sâc.
13Mauc jahec‐ticne jahe mâreŋ bureŋ bakicnao ʒariŋ â wiac âsu biaŋ fuŋne fuŋne foekac irec sâc, â bipic‐ticne i wâc ʒariŋ âsu biaŋ iŋucne.
14Meombâŋ jahec‐ticne i roŋ golzi barâ fainao qânâ furi sâko birickekicne irec sâc, â fâri ombâŋ‐ticne i elefaŋte ʒuŋezi ba akic erâ fainao qânâ furi sâko jaha bohotakicne iŋucne.
15Kike jahec‐ticne i qânâ wâtuŋ gol râqâcko râepie hurâ domaekac irec sâc, â hawari‐ticne i Lebanoŋ tikionec jâmâzâc iŋucne.
16Dâŋmarac‐ticne i boc aŋacne jâmbâŋ, â sahac hawari‐ticne i biaŋne sasawa. O Jerusalemte otâfâc, joroc âgo biaŋ‐nane ere fuŋne iŋuc hâcne.