Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Hosea

Hosea 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mao kini ang pulong ni Yahweh nga miabot ngadto kang Hosea nga anak nga lalaki ni Beri sa mga adlaw nila Uzia, Jotam, Ahaz, ug Hezekia, mga hari sa Juda, ug sa mga adlaw ni Jeroboam nga anak nga lalaki ni Joash, hari sa Israel.
2Sa dihang nakigsulti si Yahweh pinaagi kang Hosea, miingon siya kaniya, “Lakaw, pangasawa ug usa ka babaye nga nagbaligya ug dungog. Makabaton siya ug mga anak tungod sa iyang pagbaligya ug dungog. Tungod kay kining yutaa nagbuhat ug hilabihan nga pagbaligya ug dungog pinaagi sa pagbiya kang Yahweh.”
3Busa milakaw si Hosea ug gipangasawa niya si Gomer nga anak nga babaye ni Diblaim, ug nagsabak siya ug nanganak ug batang lalaki.
4Miingon si Yahweh kang Hosea, “Nganli siya ug Jezreel. Tungod kay sa dili madugay silotan ko ang balay ni Jehu tungod sa dugo nga naula didto sa Jezreel, ug pagalaglagon ko ang gingharian sa panimalay sa Israel.
5Mahitabo kini sa adlaw nga akong balion ang udyong sa Israel didto sa Walog sa Jezreel.”
6Nagsabak na usab si Gomer ug nanganak ug batang babaye. Unya miingon si Yahweh kang Hosea, “Nganli siya ug Lo Ruhama, tungod kay dili ko na kaluy-an ug pasayloon ang balay sa Israel.
7Apan kaluy-an ko ang balay ni Juda, ug ako mismo ang moluwas kanila, Yahweh nga ilang Dios. Dili ko sila luwason pinaagi sa pana, espada, gubat, mga kabayo, o sa mga lalaki nga nagkabayo.”
8Karon human malutas ni Gomer si Lo Ruhama, nagsabak na usab siya ug nanganak ug batang lalaki.
9Unya miingon si Yahweh, “Nganli siya ug Lo Ammi, tungod kay dili ko kamo katawhan, ug dili ako ang inyong Dios.
10Sanglit ang gidaghanon sa mga katawhan sa Israel mahimong sama sa balas sa baybayon, nga dili masukod o maihap. Mao kini ang gisulti kanila, 'Dili ko kamo katawhan,' Ug pagasultihan sila, 'Kamo ang katawhan sa buhing Dios.'
11Pagatigomon ang katawhan sa Juda ug ang katawhan sa Israel. Ug magpili sila ug usa ka pangulo alang sa ilang kaugalingon, ug motungas sila gikan sa yuta, tungod kay maayo kining adlawa sa Jezreel.