Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Hosea

Hosea 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miingon si Yahweh nganhi kanako, “Lakaw pag-usab, higugmaa ang babaye, nga gihigugma sa laing lalaki, apan usa ka mananapaw. Higugmaa siya sama nga ako, si Yahweh, nga nahigugma ang katawhan sa Israel, bisan ug misimba sila sa mga diosdios ug gihigugma ang mga torta nga adunay mga pasas.”
2Busa gipalit ko siya sa napulo ug lima ka plata ug usa ka homer ug lethek nga sukod sa sibada.
3Gisultihan ko siya, “Kinahanglan mopuyo ka na uban kanako sa taas nga panahon. Dili kana usa ka babaye nga gabaligya ug dungog o gipanag-iya sa ubang lalaki. Sa samang paagi, mag-uban ako kanimo.”
4Kay ang katawhan sa Israel magpuyo sa taas nga panahon nga walay hari, prinsipe, halad, haligi nga bato, efod o mga diosdios.
5Pagkahuman niana mobalik ug mangita ang mga katawhan sa Israel kang Yahweh nga ilang Dios ug kang David nga ilang hari, ug sa kataposang mga adlaw, moduol sila nga magapangurog sa atubangan ni Yahweh tungod sa iyang pagkamaayo.