Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Diutoronomi

Diutoronomi 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18Wasina bi Mosis, dam Isrel iwonawiikatayidi bo, “Yawe God gamona konoghosidi bi konuwagiurena nonovedi. Kwasiye kogiruma bi imamiye kwaghira da kate maitepamiye koviyagha naboni matakira.
19Natunatumi koviyevevedi; yami bareye konamakamake na Yawe yana gwara konisisisyedi bo kedae konapeepewana, nubabasuve kena kiiravine bo raghani diidibare kogeghomiirina.
26Kowaiyana! Yami kayowana da Yawe God inimiiseyemi bo aro inaveremi?
27Kata yana gwara avereveremi. Memeda konakabisisiredi na inimiiseyemi.
28Bi memeda yana gwara konasinighiiyedi bi keda iiyevevemi na konamiiri kubutedi, da god mududi konakivinidi mekodi naghove gekoyakivina, na Yawe God aro inaveremi.
32Na kobera yapori bi mmkodi gwara da wonawiiyoyowana kata awonewonemi na konakabisisiredi.”