Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - ZEFANIAS

ZEFANIAS 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1HERRENS ord, som kom til Zefanias, en Søn af Kusji, en Søn af Gedalja, en Søn af Amarja, en Søn af Ezekias, i de Dage, da Josias, Amons Søn, var Konge i Juda.
2Jeg bortriver, bortriver alt fra Jorden, lyder det fra HERREN;
3jeg bortriver Folk og Fæ, jeg bortriver Himlens Fugle og Havets Fisk. Gudløse bringer jeg til Fald, og Syndere rydder jeg bort fra Jorden, lyder det fra HERREN.
4Jeg udrækker Hånden mod Juda og alle Jerusalems Borgere. Jeg fjerner den sidste Ba'al fra dette Sted og Afgudspræsternes Navn med Præsterne
5og dem, som på Tagene tilbeder Himlens Hær, og dem, som tilbeder HERREN og sværger til ham, men også sværger ved Milkom,
6og dem, som veg bort fra HERREN, ej søger, ej rådspørger HERREN.
7Stille for den Herre HERREN! Thi hans Dag er nær; thi HERREN har et Offer rede, han har helliget de budne.
8Og på HERRENS Offerdag skal det ske: Da vil jeg hjemsøge Fyrsterne og Kongens Sønner og alle dem, som er klædt i udenlandsk Dragt.
9Den Dag hjemsøger jeg alle, som hopper over Tærsklen*, som fylder deres Herres Hus med Vold og Svig. { *en hedensk skik. }
10Den Dag skal det ske, så lyder det fra HERREN: Hør Skrig fra Fiskeporten og Jamren fra den nye Bydel*, fra Højene et vældigt Brag! { *se til 2 Kong. 22, 14. }
11Beboerne i Morteren* jamrer, thi slettet er alt Kræmmerfolket, udryddet enhver, som vejer Sølv**. { *ukendt Del af Jerusalem, måske en del af Tyropøonsdalen. / **dvs. de store Købmænd. }
12Til den Tid skal det ske: Jeg ransager Jerusalem med Lygter og hjemsøger Mændene der, som ligger i Ro på deres Bærme, som siger i deres Hjerte: “HERREN gør hverken godt eller ondt.”
13Deres Gods skal gøres til Bytte, deres Huse skal ødelægges. De skal vel bygge Huse, men ej bo deri, vel plante Vingårde, men Vinen skal de ikke drikke.
14Nær er HERRENS Dag, den store, den er nær og kommer hastigt. Hør, HERRENS Dag, den bitre! Da udstøder Helten Skrig.
15Den Dag er en Vredens Dag, en Trængselens og Nødens Dag, en Ødelæggelsens og Ødets Dag, en Mørkets og Mulmets Dag, en Skyernes og Tågens Dag,
16en Hornets og Krigsskrigets Dag imod de faste Stæder og imod de knejsende Tinder.
17Over Menneskene bringer jeg Trængsel; som blinde vanker de om, fordi de synded mod HERREN. Deres Blod øses ud som Støv, deres Livssaft ligesom Skarn.
18Hverken deres Sølv eller Guld evner at frelse dem på HERRENS Vredes Dag, når hele Jorden fortæres af hans Nidkærheds Ild; thi Undergang, ja brat Tilintetgørelse bringer jeg over alle, som bor på Jorden.