Sɑkɑlɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Sɑkɑlɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ SAKALƖ TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ SAKALƖ TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sɑkɑlɩ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14