Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 7

Rom 7:16-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16Ni ei kin wia dahme I sohte men wia met kin kasalehda ei kin pwungki pwungen Kosonnedo.
17Eri, kaidehn pein ngehi me kin wia met, ahpw dihp me kin momour loalei.
18I ese me mwahu sohte mi loalei—met wehwehki nin duwen ahnepen ngehi aramas. Pwe mehnda ma I kin inengieng wia me mwahu, ahpw I kin sohte kakohng.
19I sohte kin wiahda me mwahu me I kin inengieng wia; ahpw I kin wiahda me suwed me I sohte men wia.
20Ma I kin wia mehkan me I sohte inengieng I en wia, met wehwehki me kaidehn ngehi me wiahda soahng wet, ahpw dihp me kin momour loalei.
21Eri, I diarada me soangen koasoandi wet kin doadoahk rehi: ni ahnsou me I kin inengieng wia dahme mwahu, mehkot me suwedte me mie me I kak pilada.
22Nan kapehdi kin perenkihda kosonned en Koht.
23Ahpw I kin kilang ehu soangen koasoandi tohrohr me kin wia eh doadoahk ni paliwereiet—ehu soangen koasoandi me kin uhwong kosonnedo me mohngiongi kin pwungki. Koasoandi tohrohr wet kahrehiong ei selidi pahn kosonned en dihp me kin wia doadoahk ni paliwereiet.
24Uhdahn aramas paisuwed men ngehi! Ihs me pahn kapitiehla sang nan paliwar wet me kin kahluwalahng ie mehla?
25Kalahngan ong Koht, me kin ketin kapwaiada met rehn atail Kaun Sises Krais! Eri, iet duwen ngehi; pein ngehi I kak papah kosonned en Koht sangete nan ei lamalam; nindokon ahnepen ngehi aramas eh kin papah kosonned en dihp.

Read Rom 7Rom 7
Compare Rom 7:16-25Rom 7:16-25