Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Luka

Luka 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jesuzi motecfâcne dâŋ moc ʒiŋuc jazawec: “Sâqocnere suru jâiŋ fufua i fuaocmu, weniŋuc mâc foocmu. Â ŋic moc sâqocnere suru jâiŋ bâfuaocmu, jei, e ine wemo ecnezo!
2E ŋic hujukicne suru jâiŋ ejarezacte buse sâko upenao qonaŋkecnerâ hâwecko sârockepie hume muzac, izi wiac aafecne fuacnekac ezac.
3Ŋoŋe soŋaŋ babac ehuc junʒepieŋ. Âgoge moczi bahac bâfua‐gareme tutuc qacnezemec. Tutuc qacnetec manarâ busâqoc bâfuame kiŋticne behecnezemec.
4Erâ ʒoaŋ mocjahao bahac arecne 7 bâfua‐gararâ arec 7 gorao fisirâ muocmu, ‘Âgo, iŋuc egarepacte bunane sâqorekac,’ eme go irec sâc jaha wâc kiŋticne behecnehuc juzemec.”
5Aposolo jaŋe Wofuŋ ʒiŋuc muhuc numucnembiŋ: “Go mamanasiŋ‐nâŋec basawe‐nârezemec.”
6Mupie Wofuŋzi ʒiŋuc jazawec: “Mamanasiŋ fârine piicne mac, ʒocʒu hândâŋ iŋucne mac foŋareme muzac, ine nemuja jâc kecocni, ŋeunuckerâ tararâ hâwecko hurâ domaocte âzâcnepie eki micŋeŋic reŋkerâ iŋuc ezac.
7“Ŋoŋeraonec moc e kiŋaŋ motec‐ticne gie baku me bulimakao soŋaŋ juku owâ ririŋte fisime ʒiŋuc sâcne âzâcneocmu me? ‘Go ficko wefu ŋehaŋte nânâ rike bâmoc egarepe.’
8Aricne, e ʒiŋuc âzâcneocmu: ‘Ajoc, kambaŋ ɋaɋacne qarâ ŋafere nânâ rike râec enaretec nahape ʒâhec go gahacne rike nâc ezemec.’
9Eme kiŋaŋ motec e gie mucnekicne i sawa bame bomboŋ‐ticnezi mâc maname taraocmu, â muteŋ bâteŋ ine wemocko ecneocmu.
10Eme ŋoŋere fuŋne ijaha fokac. Ŋoŋe wiac muŋarekicne i efârerâ ʒiŋuc munʒepieŋ: ‘Nâŋe kiŋaŋ motec ba bititicne, wiac munârekicne i sawa mac epârâckeŋgopeneŋ.’”
11Jesu e Jerusalem haeo raocte Galilaia mâreŋ fotâcnerâ Samaria mâreŋ qaŋeŋnao fisiwec.
12Fisirâ hae mocko fehame ŋic wicsanaŋ‐jeŋichec 10 jaŋe honerâ taic domahuc
13wira wâwâsic ecnehuc mumbiŋ: “O Qaqazu Jesu, go nâŋere mac buge sâqoreoc.”
14Eme honec‐joparâ ʒiŋuc jazawe: “Ŋoŋe rarâ sahac‐ŋeŋic taha bapa jowatunʒepieŋ.” Mume jaŋe raha rahapie sahac‐jeŋic fâsâewec.
15Eme jaŋeraonec mocsâkoazi sahacne fâsâeme honerâ risiewec. Risierâ hahaŋne bahuc Anutu muteŋkehuc
16Jesure kikefuŋko fodaperâ daŋge âzâcnewec. Eme ŋic e Samaria mâreŋkonec.
17Eme Jesuzi ʒiŋuc muwec: “Ŋic 10 fâsâembieŋ, gâcne sâko 9 jaŋe weni?
18Jaŋe risierâ Anutu daŋge âzâcneniŋte mi muhuc mâc qâoma erâ rahapie ŋic qâpuc keczi e mocjahazi warekac me?”

19Iŋuc murâ ŋic e ʒiŋuc âzâcnewec: “Mamanasiŋgere biaŋkekomec, irec fahare rac.”
20Farisaio jaŋe Jesu wiocnerâ mumbiŋ: “Anuture uucmaŋ wezimucko fua tâcneocmu?” Eme jazawec: “Anuture uucmaŋ tâtâc mi fuaocmu,
21irec wemocko honerâ ʒiŋuc muzo: ‘O ʒira fuakac, o ocna fuakac.’ Manaŋgopieŋ, Anuture uucmaŋ i ŋondeŋ‐ŋeŋicko fuawec fokac.”
22Erâ motecfâcne ʒiŋuc jazawec: “Juku dameŋ moc maickeocmu ira Ŋic Fâri Wâtuŋne e ʒoaŋ mocjaha tâtâcko fuame honeniŋte eŋare‐bipieha sifu mi honeniŋmu.
23Dameŋ ira kecʒiŋuc ŋazaniŋmu: ‘O ʒira nâŋerao fuakac, o ocna jaŋerao fuakac.’ Mupie mi ranʒepieŋ â manapie jâmbomac mi ezejec.
24Bâbâric e sambâŋ ŋifec bâricneme ŋifec qâninipe‐fâreekac, irec sâc Ŋic Fâri Wâtuŋne ere fifisi fuazokac.
25Qanaŋ ine ŋicguru ʒi jaŋe Ŋic Fâri Wâtuŋne râpeckepie ʒâic gie sâko baocte mucnekicne.
26Noa juwec dameŋ ira ŋic jaŋe wiac embiŋ ijaha Ŋic Fâri Wâtuŋne ere fifisi dameŋ maickeha enʒoŋgopieŋ.
27Jaŋe nânâ qowi nâmbiŋ, huc ʒocʒu nâmbiŋ, ŋokac nareŋ gareŋ embiŋ. Qâoma iŋuc hâcne ehuc juhapie Noa wokeo feme rumi sâkozi fisirâ ʒeŋgoma bârârâŋ‐jopawec.
28Â Loti juwec dameŋ ira iŋuc jaha embiŋ. Jaŋe nânâ qowi huc ʒocʒu i nâmbiŋ, wiac nareŋ gareŋ i embiŋ, gie hesac qasarac i embiŋ, fic gie bapa i bambiŋ.
29Iŋuc ehuc juhapie Loti e Sodom hae râpeckeme sambâŋkonec kâmbâc â ʒoc wahame ŋic ʒeŋgoma sipirickembiŋ.
30Ŋic Fâri Wâtuŋne e juku fua taniŋkezokac dameŋ ira ŋic jaŋe sâc ijaha eniŋmu.
31Eme ira moc e hae ʒoŋao juocmuzi ficmaŋ‐ticnao mi risie ferâ mafa‐ticne rozejec, â moc e gieo juocmuzi haeo mi risiezejec.
32Ŋoŋe Loti ŋonâŋ‐ticnere manasunʒepieŋ.
33Moc e juju‐ticne ŋezickezo mume sifuckecneocmu, â moc e juju‐ticne qikiŋneme e fuacneocmu.
34No mupe mananiŋ, ŋafe ira ŋic jajahec fofo wirec fohapire moc rohuc moc qikiŋnezo.
35Ŋokac jajahec nânâ sufiehuc ŋehapire moc rohuc moc qikiŋnezo.
36Ŋic jajahec gieo domahapire moc rohuc moc qikiŋnezo.”

37Jesu e dâŋ i mufâreme motec jaŋe wiocnerâ mumbiŋ: “Wofuŋ, i wena fuazokac?” Eme muwec, “Âsu gâreczi keŋwipe fârecjopame fisirâ tumaŋneeŋgopieŋ.”