Amɔɔsɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Amɔɔsɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ AMƆƆSƖ TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ AMƆƆSƖ TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Amɔɔsɩ

1
2
3
4
5
6
7
8
9