Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Aba Fatubu

Aba Fatubu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adam ma lahuna Iwa sa eno bili, yo fede Iwa ya boga be natuna Kaina ya yosi. Na ya liba iyen, Guyau ena faisagusagu yai natugu taumoho E yosi.
2Muliyai natuna hesa hesana Abela ya yosi. Fuyanna sa lalaꞌi, Abela mate yosiyosi tau itaꞌita watanidi, na Kaina mate gabu tau paipaisowa.
3Fuya hesa Kaina kalahe ya umahidi, anꞌandi ya abidi ya lau Guyau ya felen ena antalasam.
4Abela hinaga sipi natuna halahala fwauna tubu loholohona ya wunui be tefana ya lau Guyau ya felen, ena antalasam. Guyau Abela ya ita faloholoho yo ena antalasam hinaga.
5In moho Kaina ena antalasam Guyau hige i ita faloholoho. Yo fede Kaina ya manabala be ya dulu.
6Habahim Guyau ya libalau Kaina lisina iyen, Paꞌana somo be wa manabala? Sidohana be wa duludulu?
7Ibe wa sibai somo wa ginauli ya loholoho, haba wa kwade. Na paꞌana heyaya wa ginauli, heyaheyaya haꞌa em edaꞌeda ya dulu tawan be ya tanuwagaim. In moho bena wa anfalen.
8Habahim Kaina tasina Abela ya faliba iyen, Te lau, te laulau tiga. Fuyana sa laulau tiga Kaina tasina ya tohai be ya wunui.
9Habahim Guyau ya libalau Kaina lisina iyen, Hidam Abela somo yai? Alinana Kaina ya bui iyen, Hige ya sibai. Yau hige hidagu ya itaꞌita watan.
10Guyau iyen, Somo wa ginauli? Tasim ꞌwasinana tanohi yai ya yogayoga hasaema lisigu.
11Aho ite E kaumananaem. E duwim nuꞌu yai te. Hidam ꞌwasinana ya tabuliwa, itaꞌitana doha tanohi te moꞌana i tasoꞌe be ꞌwasinana i tofi, fuyana wa lau funuhi.
12Yena ai tanohina ni wa paisowa, gabuna ibege anꞌanna. Um haba tau laulau gaibu ai tanoꞌubu.
25Adam ma lahuna Iwa sa eno bili fuyo, natudi taumoho, na hesana sa tole: Seti. Iwa iyen, Yaubada ya ainauya fuyoꞌigu. Natugu Abela falau damahina, fuyanna hidana ya wunui.
26Seti hinaga natuna taumoho. Hesana ya tole: Inosi. Fuyanna yai mate dodoga sa fatubu Guyau hesana sa fadebasae.