Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Kraljevima - 1. Kraljevima 3

1. Kraljevima 3:19-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19I umrije sin ove žene noæas, jer ona leže na nj.
20Pa ustavši u po noæi uze sina mojega iskraj mene, kad sluškinja tvoja spavaše, i stavi ga sebi u naruèje, a svoga sina mrtvoga stavi meni u naruèje.
21A kad ustah ujutru da podojim sina svojega, a to, mrtav; ali kad razgledah ujutru, a to, ne bješe moj sin, kojega ja rodih.
22Tada reèe druga žena: nije tako; nego je moj sin ovaj živi, a tvoj je sin onaj mrtvi. Ali ona reèe: nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi. Tako govorahu pred carem.
23A car reèe: ova kaže: ovaj je živi moj sin, a tvoj je sin ovaj mrtvi; a ona kaže: nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi.
24I reèe car: dajte mi maè. I donesoše maè pred cara.
25Tada reèe car: rasijecite živo dijete na dvoje, i podajte polovinu jednoj i polovinu drugoj.

Read 1. Kraljevima 31. Kraljevima 3
Compare 1. Kraljevima 3:19-251. Kraljevima 3:19-25