Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ठेयब कुम्सो

ठेयब कुम्सो 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1पिप आ तमी, जुत्ता लिक्‍शो इ खोइल गिश दारशो बाक्‍ब। इ क्रातो थाम्‍पा मार मार सेल्‍स जोक्‍बमी सेल्‍शो खोदेंशो बाक्‍ब। मेको हीरा खोदेंशो बाक्‍ब।
2इ सपु कुल कुल देंशो बोस खोदेंशो बाक्‍ब। मेकेर ब्‍वाइश्‍शो अङगुर शांबुम ब्रीशो बाक्‍ब। इ कोव़ज लिली फूपुकीमी हिरशो पुक्‍शो चेरब खोदेंशो बाक्‍ब।
3इ दूध किश्‍श आ जौंले पाठा खोदेंशो बाक्‍नीस। ठेयब कुम्‍सो ४:३
4इ शुर हात्ती आ ख्रुइ के सेल्‍शो लाइश्‍शो खिं खोदेंशो बाक्‍ब। इ मिक्‍च बाथ-राब्‍बीम ङा लाप्‍चो आ नेक्‍था बाक्‍शो हेश्‍बोन ङा दोम्‍ली खोदेंशो बाक्‍नीस। इ नें दमस्‍कस सहर गे कोव़शो लेबानोन ङा लाइश्‍शो खिं खोदेंशो बाक्‍ब।
5इ पिया कारमेल डांडा खोदेंशो बाक्‍ब। इ चां पिप आ रङ खोदेंशो बाक्‍ब। मोपतीके पिपम इ कली दाक्‍शो बाक्‍ब।
6आं दाक्‍शो मीश आल, गिश दारशो बाक्‍नेवे। गे नेल्‍ल क्‍येङा दारशो बाक्‍नेवे।
7इ रां खजूर रवा खोदेंशो बाक्‍ब। इ दूध अङगुर सिश्‍शो खोदेंशो बाक्‍ब।
8मिनु गो “गो खजूर रवा ङोइक्‍नुङ। मिनु मेको आ राशी ग्‍याइक्‍नुङ” देंती। इ दूध अङगुर सिश्‍शो खोदेंशो नु इ सास स्‍याउ आ रिना खोदेंशो बाक्‍ब।
9इ पुक्‍पु पाइश्‍शो ब्रोव़शो अङगुर शांबु खोदेंशो बाक्‍ब। अङगुर शांबु शोव़ नु ख्रुइ रे ओंखां पा शाइश्‍शो खोदेंशो बाक्‍ब।
10गो आं दाक्‍शो मीश आल के नङ। मेकोमी आं कलीन मिम्‍शा बाक्‍ब।
11आं दाक्‍शो मुर जाक्‍कीन। मिनु रू मेर हिरथ लस। मिनु नाक्‍दो गाउं मेर बास बाक्‍स।
12गो सुनी कना अङगुर रू लस। अङगुर कोच्‍वा दाप्‍शा फू बोइश्‍शो बाक्‍म कों? मिनु दारीम फू बोइश्‍शो बाक्‍म कों। गो मेकेर इ कली आं दाक्‍तीक गेनन्‍नी।
13आल थिपाइक्‍ब फलम ब्रोव़शो रिना फ्रशो बाक्‍नीम। नेल्‍ल खाल ङा रिम्‍शो फल आंइ लाप्‍चो आ तार बाक्नीम। आं दाक्‍शो मुर, नक नु सोव़शो फल इ कली खेक्‍शा वोइश्‍शो बाक्‍नुङ।