Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - ŽIDENGE

ŽIDENGE 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oda Melchisedek sas kraľis andro foros Salem the rašaj le Nekbaredere Devleske. Sar o Abraham avelas pale andral o mariben, kaj domarďa štare (4) kraľen, o Melchisedek geľa paš leste a požehňinďa les.
2O Abraham les diňa ďesiatka savorestar, so peske anďa andral o mariben. Leskero nav pes ešeb (peršo) prethovel “o Kraľis le Čačipnaskero” a paľis the “o Kraľis le Salemoskero,” so hin “o Kraľis le Smiromoskero.”
3Nane pisimen, ko hino leskero dad či leskeri daj, ov hino bi o rodokmeňos a na džanel pes, aňi kana uľiľa (pes narodzinďa), aňi kana muľa, a sar o Čhavo le Devleskero ačhel rašaske pro furt.
4Dikhen, savo baro hino: O Abraham, o dad amare narodoske, les diňa ďesiatka savorestar, so peske anďa andral o mariben.
5Le Leviskere čhavenge, save prilen e rašajiko služba, sas prikazimen pal o zakonos te prilel o ďesiatki le manušendar andral o Izrael – oda hin peskere manušendar – choc hine tiš o čhave le Abrahamostar.
6Ale o Melchisedek, choc nane andral le Leviskero potomstvos, priiľa e ďesiatka le Abrahamostar a požehňinďa oles, kas o Del diňa o lava.
7A džanas mištes, hoj o bareder požehňinel le ciknederes.
8Ade anen o ďesiatki le rašajenge, save meren, ale ode prilel o ďesiatki o Melchisedek, pal savo hin sveďectvo, hoj dživel.
9Šaj te phenel, hoj prekal o Abraham tiš Levi diňa o ďesiatki, choc korkoro ďesiatki chudelas.
10Se mek sas le Abrahamoske andro ťelos, sar avľa o Melchisedek ke leste.
11O zakonos sas dino le Izraelitenge prekal o Levitengere rašaja. Akana, te le Levitengere rašajiko služba uľahas dokonalo, avke le Aronoskeri rašajiko služba šaj ačhiľahas a imar na kampľahas, hoj te avel aver rašaj, ajso sar o Melchisedek.
12Bo te pes čerinel o rašajipen, mušinel pes te čerinel the o zakonos.
13A Oda, pal kaste pes akana vakerel, hino andral aver kmeňos, andral savo ňiko na služinelas paš o oltaris.
14Se mištes džanas, hoj amaro Raj avel le Judaskere kmeňostar, no o Mojžiš šoha (ňikda) na phenďa, hoj o rašaj avela andral kada kmeňos.
15A akana oda dikhas meksa feder, bo avľa aver rašaj, savo hin sar o Melchisedek.
16Ov na ačhiľa rašaske prekal o prikazaňje le zakonoskero pal leskero rodokmeňos, ale prekal e zor le večno dživipnaskero.
17Se pal leste hin pisimen: “Tu sal rašaj pro furt avke sar o Melchisedek.”
18Oleha pes zrušinel o purano prikazaňje, bo hino slabo a nane pre chasna.

19Se o zakonos našťi kerďa ňikas dokonales. No akana amen hin feder užaripen (naďej), soha avas pašeder ko Del.
20A paš oda o Del diňa vera. Ole aver džene ačhile rašaja bi e vera,
21ale sar o Ježiš ačhiľa rašaske, o Del diňa paše the e vera a phenďa leske: “O Raj iľa vera a na lela oda pale: ‘Tu sal rašaj pro furt.’ ”
22A vašoda o Ježiš ačhiľa o ručiťeľis la feder zmluvake.
23Angloda sas but rašaja, bo o meriben lenge na domukelas te ačhel rašajenge pro furt,
24ale le Ježiš hin o rašajipen, so na predžal pre aver, bo dživel pro furt.
25Vašoda šaj dokonales zachraňinel olen, save aven ko Del prekal leste, bo dživel furt a šaj pes vaš lenge privakerel paš o Dad.
26Se oda the kampelas, hoj amen te el ajso Nekbareder Rašaj – sentno, bi o binos, bi e mel, ilo het le binošnendar, upre hazdlo a ačhado upral o ňebi.
27Leske na kampel sako džives te obetinel ešeb (peršo) vaš peskere bini a paľis vaš le manušengere bini, avke sar oda keren o nekbareder rašaja. Se ov oda kerďa jekhvar a pro furt akor, sar obetinďa pes korkores.
28Bo o zakonos ačhavel nekbareder rašajenge le manušen, save nane dokonale, ale e vera le Devleskeri, so avľa pal o zakonos, ačhavel le Čhas, savo hino dokonalo pro furt.