Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - ŽIDENGE

ŽIDENGE 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O pačaben hin te avel peske isto pal ola veci, pre save pes mukas, a te avel presvedčimen pal ola veci, so pes na dikhel.
2Amare phure dada sas le pačabnaha pre dzeka le Devleske.
3Le pačabnaha achaľuvas, hoj o ňebos the e phuv sas stvorimen le Devleskere laveha avke, hoj olestar, so na dičhol, hino kerdo oda, so dičhol.
4Le pačabnaha anďa o Abel le Devleske feder obeta sar o Kain. Prekal o pačaben chudľa o sveďectvo, hoj hino čačipnaskero, bo leskere dari sas le Devleske pre dzeka. A choc hino imar mulo, furt vakerel prekal o pačaben.
5Le pačabnaha sas o Enoch ilo upre, hoj te na dikhel o meriben. Na arakhle les, bo o Del les iľa upre. Mek angloda, sar sas upre ilo, sas svedčimen pal leste, hoj hino le Devleske pre dzeka.
6Bi o pačaben našťi avas pre dzeka le Devleske, bo oda, ko avel ko Del, mušinel te pačal, hoj o Del hin a hoj počinela pale olenge, save les roden.
7Sar leske o Del diňa te džanel oda, so mek pes na dičhol, o Noach le pačabnaha šunďa a ačhaďa o korabos, hoj te zachraňinel peskera famelija. Le pačabnaha odsudzinďa o svetos a chudľa le Devlestar o spravodľišagos, so avel le pačabnastar.
8Le pačabnaha o Abraham šunďa le Devles, sar les vičinďa, hoj te džal avri andral peskeri phuv pre oda than, so leske o Del kamľa te del. Geľa bi oda, hoj te džanľahas, kaj džal,
9a le pačabnaha dživelas sar cudzincos andre odi phuv, so o Del phenďa, hoj leske dela. Dživelas andro stani; avke sar o Izak the o Jakob, save tiš chudle oda lav le Devlestar.
10Bo užarelas o foros le zorale zakladenca, so naplaňinďa the ačhaďa o Del.
11Le pačabnaha the e Sara, sava našťi uľa čhave, chudľa zor te ačhel khabňi, choc sas imar phuri. Bo pačalas, hoj o Del šaj kerel oda, so lake phenďa.
12Vašoda jekhe muršestar, le Abrahamostar, savo imar sas maj mulo, uľile (pes narodzinde) ajci but potomki, keci hin o čercheňa pro ňebos the e poši paš o moros, so pes aňi na del te zrachinel.
13Kala savore mule andro pačaben bi oda, hoj te chudlehas le Devlestar oda, so lenge phenďa, hoj len dela, ale ča dural oda dikhenas a radisaľonas oleske. Viznavinenas, hoj ča predžan pal e phuv sar cudzinci a nane ade khere.
14Ola, save avke vakeren, sikaven, hoj roden peskeri phuv.
15Se te gondoľindehas pre odi phuv, andral savi avle avri, mek šaj gelehas pale.
16Ale on radisaľon pre feder phuv, pre ňeboskeri phuv. Vašoda pes aňi o Del na ladžal te vičinel lengero Del, se pririchtinďa lenge o foros.
17Le pačabnaha obetinďa o Abraham le Izak, sar sas probaľimen (skušimen) le Devlestar. Sas pririchtimen te obetinel peskere jekhore čhas, choc ov sas oda, kas o Del diňa lav,
18sar leske phenďa: “Andral o Izak avela tiro potomstvos.”

19O Abraham achaľolas avke, hoj le Devles sas zor les te uštavel andral o meriben. A oda sas avke, sar te o Del diňahas pale le Abrahamoske le Izak andral o meriben.
20Le pačabnaha požehňinďa o Izak le Jakob the le Ezav andre oda, so avela.
21Le pačabnaha o Jakob, sar imar merelas, požehňinďa savore Jozefoskere čhaven a zmukľa o šero pre paca, sar lašarelas le Devles.
22Le pačabnaha o Jozef phenďa sigeder, sar merelas, hoj le Izraeloskere čhave džana avri andral o Egipt, a phenďa lenge so te keren leskere kokalenca.
23Le pačabnaha garuvenas le Mojžišoskeri daj the dad le Mojžiš trin čhon pal oda, sar uľiľa (pes narodzinďa), bo dikhenas, hoj o čhavoro hino šukar, a na daranas pes le Faraonoskere rozkazistar.
24Le pačabnaha o Mojžiš, sar bariľa avri, na kamľa, hoj les te vičinen čhavo le Faraonoskera čhakero.
25Radeder peske kidňa avri te cerpinel le Devleskere manušenca, sar te radisaľol pro cikno časos le binostar.
26Te el pre ladž vaš o Kristus sas prekal leste feder sar o barvaľipen andral o Egipt, bo dikhelas anglal pre peskero počiňiben.
27Le pačabnaha omukľa o Egipt a na daralas pes le kraľiskera choľatar, ale ľikerďa avri avke, sar te dikhľahas le Devles, saves našťi te dikhel.
28Le pačabnaha doľikerďa e Patraďi a pokropinďa o vudara le rateha, hoj te na murdarel o meribnaskero aňjelos le Izraelitengere ešebne (perše) čhavoren.
29Le pačabnaha pregele prekal o Lolo moros sar pal e šuki phuv a sar oda kamle te kerel the o Egipťana, takoj tašľile.
30Le pačabnaha pele o muri le Jerichoskere, sar pašal lende efta džives phirenas.
31Le pačabnaha na muľa e lubňi e Rachab olenca, save na kamenas le Devles te šunel, bo priiľa šukares olen, save avle te predikhel e phuv.
32A mek so te phenel? Se imar man nane kana te vakerel pal o Gideon, Barak, Samson, Jeftah, David a Samuel the pal o proroka,
33save le pačabnaha domarenas o kraľišagi, kerenas o spravodľišagos a dochudenas o lava, so len o Del diňa. Le pačabnaha le ľevenge phandenas andre o piski,
34murdarde andre o bare jaga a zachraňinde pes le ňeprijaťeľengere šabľendar. Sas slaba, ale ačhenas zorale, zoraľonas andro maribena a roztradenas avre narodengere armadi.
35Le pačabnaha o džuvľa chudle peskere mule pašutnen uštaden pale andral o meriben. Aver manuša sas mučimen, ale na kamle te el premukle, bo kamenas te chudel feder ušťiben andral o meriben.
36Aver sas asade avri, marde len le bičoha a ke oda sas andro lanci andre bertena.

37Murdarenas len le barenca the le šabľenca a prečhingerenas len. Aver phirenas upre tele urde andro bakrane the kozakere cipi – na sas len sostar te dživel, džanas pre lende a dukhavenas len.
38On sas ajse manuša, saven peske o svetos na zasogaľinďa (na zaslužinďa), save bludzinenas pro pušťi, pro verchi, andro jaskiňi the andro cheva andre phuv.
39A on savore, choc pes presikade andro pačaben, mek na dochudle oda, so lenge o Del phenďa, hoj len dela,
40bo o Del pririchtinďa prekal amende vareso feder: Kamel, hoj on ča jekhetane amenca te ačhen dokonale.