Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 27

Lepin Padahk Audapan Kan 27:17-27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17Aramas kin ale padahk sang rehn emen aramas, rasehng mete eh kin edehda mete.
18Apwalih tuhke pik, ke ahpw pahn kang wah kan. Ladu men me kin apwalih eh soumas pahn ale wahu.
19Pein mesomw me ke kilang nan pihl oh pein kowe me ese nan kapehdomw.
20Ineng en aramas rasehng wasahn me mehlahr akan—dewen aramas tohto mie wasao.
21Kisiniei kin wia mehn sosohng kohl oh silper; adamwahu en aramas pil kak sosohng.
22Mehnda ma ke keme me pweipwei men oh kereniong kemehla, ke sohte kak kasohresang eh pweipwei.
23Apwalih uwen omw kak noumw sihpw oh kou kan,
24pwehki reken kepwe sohte kin poatopoat. Pil wehi ehu sohte kin poatopoat kohkohlahte.
25Mwatihasang reh oh dihpw kan nan sapwomw nindokon omw wahnsahpw teikan eh wie kekeirda.
26Ke kak wiahkihda likou kilin noumw sihpw kan oh netikihla noumw kuht kan oh pwainkihda sahpw.
27Luhwen kuht kan pahn kihong kowe oh omw peneinei milik, oh pil ong omw lidu serepein kan.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 27Lepin Padahk Audapan Kan 27
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 27:17-27Lepin Padahk Audapan Kan 27:17-27