Text copied!
CopyCompare
Buka Hope - Ezara

Ezara 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hire sari na palabatudi rina butubutu tadi na tamadia pu koa pa tinaraovo pa Babiloni pu pule mae turaṉae koe Ezara pa Zerusalema pa totoso sipu koa baṉara se Atazekisesi:
2Qesomu pu tuti gore mae koe Pinehasi, se Daniela pu tuti gore mae koe Itamara, Hatusi sa tuna Sekanaea pu tuti gore mae koe Devita,
3Zakaraea pu tuti gore mae koe Parosi. Somana nia sari keke gogoto lima ṉavulu tie turaṉana pa tutina e Parosi.
4Eliehoenai sa tuna e Zerahia pu tuti gore mae koe Pahati Moabi, meke koasa si luli sari karua gogoto tie;
5Sekanaea sa tuna Zahazieli pu tuti gore mae koe Zatu. Somana nia ṉeta gogoto tie.
6Ebedi sa tuna Zonatani pu tuti gore mae koe Aidini. Somana nia lima ṉavulu tie.
7Zesaea tuna Atalaea pu tuti gore mae koe Elami. Somana nia vesu ṉavulu tie.
8Zebadaea sa tuna Maekolo pu tuti gore mae koe Sepatia. Somana nia karua gogoto manege vesu tie.
9Obadaea sa tuna Zehieli pu tuti gore mae koe Zoabi. Somana nia karua gogoto manege vesu tie;
10Selomiti sa tuna Zosipia pu tuti gore mae koe Bani. Somana nia keke gogoto onomo ṉavulu puta tie.
11Zakaraea sa tuna Bebai pu tuti gore mae koe Bebai. Somana nia hiokona vesu tie.
12Zohanana sa tuna Hakatani pu tuti gore mae koe Azaqadi. Somana nia keke gogoto manege puta tie.
13Elipeleti, e Zeueli, meke e Semaea pu tuti gore mae koe Adonikami. Somana koa arini si onomo ṉavulu tie.
14Ari Utai, e Zakura, pu tuti gore mae koe Biqivai. Somana koarini si ka zuapa ṉavulu puta tie.
15Varigara ni rau si arini pa kalina sa kolo sapu la gua pa Ahava, meke vasina si koa ka ṉeta rane si gami pa ipi. Sipu hopiki ni rau sari na tinoni meke sari na hiama si lopu dogori rau koa rini sari na tie Livaeti.
16Ke tioko va mae i rau sari Elieza, e Arieli, e Semaea, e Elinetani, e Zaribi, e Elinetani, e Netani, e Zakaraea, meke e Mesulama sapu sari na ṉati palabatu, meke sari Zoiaribi, e Elinetani saripu na tie gilagilana pa kinubekubere hope.
17Garunu lani rau koe Ido sarini, pude tozi nia rini meke sari na turaṉana saripu tuti gore maedi koari na tie tavetavete pa Zelepade pu korapa koa pa Kasipia, pude garunu maeni koa gami sari kaiqa tie tavetavete tanisa Zelepade te Tamasa.
18Meke pa korapa tataru varitokae tanisa Tamasa pu somana koa gami si ta garunu mae koa gami si keke tie gilagilana pa butubutu Livae pu tuti gore maena koe Mahili, sapu ta pozae Serebia meke ari ka manege vesu tuna na turaṉana.
19Meke garunu mae nia tugo rini se Hasabia meke se Zesaea saripu tuti gore mae koe Merari, meke ka hiokona tasina na turaṉadia.
20Garunu maeni tugo arini si karua gogoto hiokona puta tie tavetavete pa Zelepade saripu vizata veko vata kalei e Devita meke sari nana koimata pude somanae varitokae koari na tie Livae. Ta kubere sari na pozadi sarini pude boka somana pa tinavete pa Zelepade.
21Meke tozi vura nia rau pa taqelena sa kolo Ahava si keke totoso vina madi, pude kaqu va pepekae puleni gami si gami pa kenuna sa mami Tamasa meke pude tepa koa Sa pude turaṉa gami meke tokani gami meke sari na tumami na mami likakalae koari na kana pa mami inene.
22Sina variva kurekure si pude tepa ia koasa baṉara si keke qeto minate varipera meke na tie koi hose pude varipera ponini gami koasa kana pa mami inene, sina ele tozi nia gami sa baṉara sapu sa limana sa mami Tamasa si varitokae koari doduru pu hata ia si Asa, meke sa ṉiniraṉirana sa Nana binugoro si raza la koari doduru pu etulia si Asa.
23Ke koa va madi pa ginani si gami meke tepatepa nia gami sa tinokae te Tamasa meke ele avosia Sa sa mami tinepatepa.
24Meke vizata vata kalei rau si kaiqa koimata koari na hiama, ari Serebia, e Hasabia, meke ka manege puta turaṉadia.
25Meke pada ponini siliva na qolo rau sarini meke sari na tiṉitoṉa sapu na vinariponi tanisa Zelepade tanisa mami Tamasa, sapu variponi ni sa baṉara meke sari na nana nabulu varitokae, meke na koimata pa qinavuna, meke sari doduru tie Izireli.
26Pada vala i rau pa limadia rini si guahe: Sa poata siliva si ka hiokona rua tina keke gogoto kilo. Sari na tiṉitoṉa ta tavetae pa siliva si ṉeta tina made gogoto kilo. Sa poata qolo si ṉeta tina made gogoto kilo mamatana.
27Ka hiokona besini qolo pu vesu kilo meke lima gogoto qarami. Karua vovoina boronizi ṉedaladi saripu arilaedi guana qolo.
28Meke tozi ni rau sarini, “Madimia koe Zihova si gamu meke tava madidi tugo sari na likakalae guana vinariponi koe Zihova na Tamasa tadi na tiatamamia.
29Mi kopu ni na va naqiti gamu sarini osolae pana padai gamu sarini pa kenudia rina hiama meke na tie Livaeti meke sari na palabatudi rina butubutu Izireli pa Zerusalema, pa korapa lose tanisa Zelepade te Zihova,” gua si rau.
30Ke vagia ri hiama na tie Livaeti sa kinopudi ri doduru siliva na qolo, meke sari na likakalae, pude paleke lani pa Zerusalema koasa Zelepade tanisa nada Tamasa.
31Meke taluarae si gami koasa kolo Ahava koasa rane vina manege rua pa sidara kekenu, pude la gua pa Zerusalema. Koa va tukana koa gami sa limana sa mami Tamasa meke va sare gami Sa si gami koari na kana meke koari na tie hikohiko pa siraṉa.
32Sipu mae kamo pa Zerusalema si gami si koa ka ṉeta rane vasina.
33Koasa rane vina made, pa korapa Zelepade tanisa mami Tamasa si ta pada vala sari na siliva na qolo meke sari na likakalae pa korapa limana Meremoti sa hiama sapu sa tuna e Uraea. Koa turaṉae koasa se Eleaza sapu sa tuna Pinehasi, meke somana koa koarini tugo sari na tie Livaeti: ari Zozabada, sapu sa tuna e Zesua, meke e Noadia sapu sa tuna e Binui.
34Ta nae beto meke ta pada sari doduru meke ta kubere tugo sa mamatadi ri doduru.
35Pa totosona asa, arini pu pule maedi pa tinapusi pa Babiloni si vala i rini sari na dia vina vukivukihi vina uququ koasa Tamasa pa Izireli: Manege rua bulumakao keke pa hopeke butubutu Izireli, sia ṉavulu onomo sipi kokoreo, zuapa ṉavulu zuapa lami kokoreo vaquradi, meke ka manege rua qoti kokoreo pude na vina vukivukihi tana sinea. Sari doduru hirerana sina vina vukivukihi vina uququ pa kenuna e Zihova.
36Meke veko vala nia tugo rini sa leta vasina ta kubere sari na ginarunu tanisa baṉara koari na qavuna meke sari na koimata pa Pinaqaha Popoa pa Kali Lodu Rimata pa Ovuku Iuparetisi. Meke toka ni rini sari na tinoni meke sa Zelepade te Tamasa.