Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Corinto

1 Corinto 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon mahitungod sa pagkaon nga gihalad sa mga diosdios: Nasayod kita nga, “kitang tanan adunay kahibalo.” Ang kahibalo makapadako sa ulo, apan ang gugma makapalig-on.
2Kung si bisan kinsa ang maghunahuna nga siya nasayod sa pipila ka butang, kana nga tawo sa gihapon wala masayod ingon sa iyang kinahanglang mahisayran.
3Apan kung si bisan kinsa ang nahigugma sa Dios, kana nga tawo inila pinaagi kaniya.
4Busa mahitungod sa pagkaon sa kalan-on nga gihalad sa mga diosdios: Nasayod kita nga “ang diosdios niining kalibotana walay pulos” ug “nga walay laing Dios apan usa lang.”
5Kay tingali ang daw gitawag nga dios anaa, sa langit man o sa yuta, sama nga anaay daghang mga “dios” ug daghang “ginoo.”
6Apan alang kanato, “Adunay usa lamang ka Dios nga Amahan, gikan kaniya ang tanang mga butang, ug alang kaniya kita nagkinabuhi, ug usa ka Ginoo si Jesu-Cristo, diin pinaagi kaniya ang tanang mga butang naglungtad, ug pinaagi kaniya kita naglungtad.”
7Apan, kini nga kahibalo dili sa tanan. Hinuon, ang pipila kaniadto naandan ang pagsimba sa diosdios, ug sila mikaon niining kalan-on ingon nga kini mga butang gihalad sa usa ka diosdios. Ang ilang konsyensya nahugawan tungod kay kini huyang.
8Apan ang pagkaon dili mopaila kanato ngadto sa Dios. Dili kita ang labing daotan kung kita dili mokaon, ni labing maayo kung kita mokaon niini.
9Apan ampingi nga ang inyong kagawasan dili mamahimong hinungdan nga mapandol ang usa ka tawo nga huyang sa pagtuo.
10Kay pananglitan adunay usa nga makakita kanimo, nga adunay kahibalo, nagakaon sa pagkaon sa templo sa usa ka diosdios. Dili ba ang iyang huyang nga hunahuna magdasig kaniya sa pagkaon kung unsa ang gihalad ngadto sa mga diosdios?
11Busa tungod sa inyong pagsabot mahitungod sa matuod nga kinaiyahan sa diosdios, ang usa nga labing huyang, ang igsoon diin gipakamatyan ni Cristo, mapukan.
12Busa, kung kamo nakasala batok sa inyong igsoon ug nasamad ang ilang huyang nga mga hunahuna, nakasala kamo batok kang Cristo.
13Busa, kung ang pagkaon maoy hinungdan sa akong igsoon aron mapandol, dili na gayod ako mokaon ug karne pag-usab, aron nga dili ako ang mamahimong hinungdan nga mahulog ang akong igsoon.