Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Tigidali Nai Gagalama Nigali Side

Tigidali Nai Gagalama Nigali Side 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te kibu be si bidama, tama Ferogo na yai. Agai te tiwai na yai, aga te moni pabo wę Nail pąde dolaluali.
2Tama te a naga olama, me badu si te nisai kibu bulmakau te węde pedelama, tama augwali te wę pąde nosai tudali.
3Nosali te gasa nogo a naga, me badu nogo si bulmakau te węde pedelai. Augwali te nomona selama, tama augwali tonobo te usu meni yani. Augwali aselama, tama te gasa bulmakau hani bidibo madi te wę sesege pąba dolaluagasali.
4Nosali te nomona sali bulmakau dabego te nisali bulmakau te a naga olama, me si te ela tuali. Tama tiwai na ebaso, tama Fero aga pila muani tagalama, te hodaluai.
5Tama nosali te aga ma pilama, te agai na ma yali. Te me na yalide te agai suali, te yuyu a naga olama, me si, te yuyu deli dilide pedelali. Augwali te genuai elama, tama ina yani.
6Nosali te gasa a naga olama, me badu si yuyu te pedelali. Augwali te dwasianu ebaso, tama te bulude posolo yai waligo te augwali ulali.
7Te nomonasi sia dabego te nisali yuyu a naga olama, me badu si te sia gego pągąwai te nomonasi yuyu dabego augwali dalali. Tialima, megi da, te Fero hodaluama, tama agai te na yalide homu elama, agai koneani.
8Tama kigamu aga moni homu elama, tama agai te Isip dabe te kolesaga konea pai bidi dabe, me te geme dualali nai dabe subo bidi dabe me, augwali i wali. Agai te na si yali po te augwalibolo wali, tiali goli te na yali page pusabo bidi me deli te usu meni yai.
9Nosali te wain tonalubo tobolu bidigo Ferobolo te po wali, “Te megi e sogo tama te eno dwai sę yali po me pusubao.
10Polobadu nago te naga sę bidi dabe dali wado po olama, tama nago ena dali, te bret ulubo sę tonaluali tobolu bidi, da si te kalabus bidi tonalubo bidi dabego beba da si kalabus muani.
11Tama me sogo hulide te da si piai digi te na yai. Tama da sigo na deli deli yali te aga page tedali elaluali.
12Tama te Hibru gesi bidi me deli te da si dali bidai. Aga te ami bidi dabe tonalubo bidigo olo sę ebo bidi bidai. Tama da sigo te na yali po dabe agabolo wali. Tialima, agai te da sigo na yali po page hanilama, tama agai te da sigo na yali po page pusai.
13Tama agai te po wali tiwai gilama, te sę dabe pedelali. Ena te ena yali sęba ma asiyu, tama te bret ulubo tonalubo tobolu bidi te augwaligo aga te nide walali,” wali.
14Ferogo te Josep i obaso, tama polo augwali te kalabus beba pelama, tama aga oda sigi pai. Josep te penane nisi poalama, tama aga ugwa hasegelama, gasa ugwa gudama, tama aga te Fero bidibo digi pali.
15Tialima, Ferogo Josepbolo te po wali, “Eno na yai, tama te na yali po page pusabo bidi meni yai. Te bidi dabe augwaligo te po wai, te nago na yali po odobaso da, nago te na yali po page pusubo usu ebo da po wai.”
16Tiali goli, Josepgo te po wai, “Ena digi eno usugobe, tiali goli Godigo da nage dali dwagi yai sę eyu, agai nagebolo te na yali po page ola mabo usu yaibao,” wai.
17Tama Ferogo te po wali, “Eno na ebadi, ena te wę Nail sanede dolaluali,
18tama eno te nisai bulmakau te a naga olama, me si te węde pedelama, tama augwali te wę pąde nosai tubo gagalubo suali.

19Nosali te gasa a naga olama, me si bulmakau te pedelali. Augwaligo tigi pobea sai, tama augwali te nomona selama, tama tonani mu dwalio. Eno te tobage tiwai bulmakau dabe te Isip badu te dwai me sube.
20Te nomonasi bulmakau dabego te nisali bulmakau dabe ela tuali.
21Augwaligo tuali, tiali goli augwaligo te tuali ąǫ me ebeo. Menio. Augwali te polobadu tonani tiwai gilama, te dwai mu elaluali. Tama nosali ena pila muani tagalama, hodaluai.”
22“Tama nosali ena ma pilama, tama ma na yali. Eno te deli yuyu pagede te a naga olama, me si yuyu te pedalubo suali. Augwali te genuai holama, tama ininama, tau yali.
23Nosali te gasa a naga olama, me si te yuyu sia pedelali. Augwali te dwasianu holama, tama te bulude posolo yai waligo augwali ulama, tama sasia pali.
24Te pua pai bugagia holisiąwani te yuyu sia dabe augwaligo te pua pai bugagia holali yuyu sia dabe, te ge pągąwani sia te augwaligo augwali dalali. Eno te na te dualali nai subo konebo bidi dabebolo pusali, tiali goli niwai bidi deli mego te na page pusabo te usu meni yai,” Ferogo te po wai.
25Tialima, Josepgo Ferobolo te po wali, “Te na si page te deli tiwai tobage naga yali. Godigo nagebolo te agai tamadi yabo sę ola mani.
26Te nisali bulmakau a naga olama, me si, te kibu be a naga olama, me si dao, tama te wiegi yai yuyu sia dabe me te tiwai, te kibu be a naga te me si tama. Augwali te page deli tiwai elaluali.
27Tama te nomona sai bulmakau nosali pedalubadi, tama te hagana wai yuyu sia me te pedelama, tama te posolo yai waligo te hagana wai yuyu sasia ilali, te tiwai augwali te kibu be a naga olama, me badu si te nasi yabo kibu be pedelaibao,” wali.
28“Te tiwai eno nagebolo te po walio, Godigo te agai tamadi yabo sę te nagebolo ola mani.
29Te kibu be a naga olama, me badu si, te kibu be tomode te nai umabo hauwa te Isipde elaluaibao.
30Tiali goli, nosali te kibu be a naga me badu si, te tama kibu bede te nasi elalu, tama te Isip bidi dabego te wiegi yai kibu bede yali homu kolesaga te ma kone me palugobeo. Te e tǫ pedai hanu tigidalide te nai nasigo dolaibao.
31Tama te bulu bidi dabego te polobadu nai hauwa tuali sogo te homugo mu gegeda paibao, magi baso meni, te sogo nosali te dwai nasi mu asabo elaluaibao.
32Godigo te sę yabo te homugo konea selama, tama mu dąų walali. Tama agai nago aga dąų walali homu konemainogo iliyu, nago na si sogo emainu yali. Tama te sesabi elama bidisiąbadi, te pąde sogo tama Godigo te sę pedalumainu yaibao,” wali.
33“Tialima, megi da, nago te wiegi yai kolesaga koneai bidi te nigilama, tama agai te Isip tigidali tǫ pedai badu tonalumainao.
34Tama nago te hanu tǫ tonaluabo te tobolu bidi meba nigilibadi yao. Tama te kibu be a naga me si, tede te nai hauwa elalubadi, te tobolu bidi dabego te a naga pedai badu bugulama, te we bidi dabego gide elalubo nai me deli te gavmanigo te takis sabo tiwai gilama sao.
35Augwaligo te wiegi yai kibu bede te nai dabe tigidali selama, sisinao. Augwaligo te nage dologode sę eyu, tama augwaligo te wit, me yuyu, me te hanu tomode elalubo nai dabe me, te tigidali deliba sisinao. Tama augwaligo te nai dabe tigidali te bugagia tonaluao.
36Tama te kibu be a naga olama, me si, te sogode te nasi Isipba pedalubode, te Isip hani dabe we bidigo te augwaligo sisinama muani nai te augwa sela tumainu yaibao. Tama eyu, te we bidi dabe augwali te nasigo me isigobeo,” Josepgo te po wali.

37Tama Fero dali aga tobolu bidi dabe dali, augwaligo te po usu da po wali.
38Tama tibaso, agai te po augwalibolo wai, “Te e bidide te Godigo Mobo Bidi elalubao. Dago te tobage bidi tiwai te menade suai dawe?”
39Tialima, Ferogo te po Josepbolo wali, “Godigo digi nagebolo te sę dabe ola manio. Tama tibaso, mena bidi me deligo te nago te homu kolesaga dagalabo kolesaga tiwai me elalugobeo, te nago koneani homu kolesaga tiwai me elalubeo.
40Te tama tialima, eno nage te eno hanu tǫde te polalubo gavman bidi nigilama, tama eno hani we bidi Isip dabe tigidali augwaligo nago po wali pomainu yaibao. Ena te gavman tuni bidi te eno nogi deli naga te nago nogi aiyaba elaluaibao,” wali.
41Tialima, Ferogo Josepbolo te po wai, “Nago odao, megi eno nage te Isip tǫ pedai tigidali badu te gavman genuai bidi nigilibao,” te po wali.
42Ferogo te tuni bidigo mubo ring me deli elaluali. Tama agai te ring aga nogode munaluali pedelama, tama agai te Josepgo nogoba muani. Ferogo te gasagi yai sawi yai mu ugwa dabe te Josep tigiba gudulama, tama aga magede te golgo nigai sen me deli domonai.
43Agai Josep te me tuni bidi wiegi yai duabo karisde dualasa bilimainu yali. Tama te kibu hos tego te karis kegasa peyu, tama te ami bidi dabe te polasa peyu, tama te tiwai i ola pali, “Te sunumide gedao,” wali. Te kolesaga Ferogo yali, te Josep te Isip tǫ pedai tigidalide te gavman bidi pedalumainogo ilali.
44Tama Ferogo agabolo te po wai, “Ena tuni bidi gavman dao. Tama eno te po obao, te Isip bidi me deligo te aga homugo magi sę me egobeo. Menio. Agai te nagebolo hasia hanalu wao,” wali.
45Tama Ferogo te nogi Safenat Panea te Josepbolo mani. Tama agai te Josepbolo we me deli mani. Te we nogi te Asenat. Aga te Potiferago wegi da, te hanu me deli nogi augwaligo Heliopolis wabo, tede aga pris bidi dao. Tialima, Josep te Isip tǫ tigidali pedai badu bilali.
46Josepgo kibu be te 30 kibu be elalubadi, tama aga te Isip tuni bidi Ferogo sę gagalama yali. Tama Josepgo te Fero taga peyu, aga te Isip tǫ pedai sesede usu nama bilali.
47Te wiegi yai kibu be a naga olama, me si, te kibu bede te nai hauwa mu pedelali.
48Tialima, te a naga olama, me si te kibu bede te Isipde nai hauwa mu elaluali, Josepgo te nai hauwa sisinani. Agai te deli deli hanude elalubo nai sisini bilama, tama agai te tigidali hanu bakstuade te nai muani.
49Agai te wit umabo mu te wę sane masigi kemi tiwai sisinama, tama Josepgo te ma nedebo te usu meni baso, tagalali.
50Tama te nasi yabo kibu be dabe te pedalisiąbadi, tama Asenat, te Josepgo wego, te ogwa si ame nani. Asenat te Potifera te Heliopolis hanu pris bidigo wegi dao.
51Tialima, Josepgo te po wai, “Godigo ena tau selama, tama te eno sali sęgę, me te eno aya ida, ama dede, augwalide homu dene ebo, te eno homugo gegeda palai.” Tama tibaso, agai te aga gomunai ogwa nogi te Manase nogi poai.
52Agai te tiwai po me wali, “Godigo te ena e sęgę sali bulude tau siyu, tama te agai enabolo te gasa wai me mani.” Tama tibaso, agai te aga tomo ogwa nogi te Efraim poali.
53Te a naga olama, nogo me si wali, te wiegi yai kibu be bidali te silama,
54megi da, te Josepgo wali po gilama te a naga olama, me si wali te nasi yabo kibu be pedelai. Te genuai nasi ebo te tigidali gasa tǫ pedaide me pedelali. Tiali goli, te Isip tǫ pedai tigidalide te nai usu elaluai.

55Nosali te Isip tǫ pedai tigidalide te nasi pedelali, tama te we bidi dabego te Feroba gela weyu, te augwali nai mao wali. Tialima, Ferogo te Isipde bidalubo we bidi augwalibolo wali, “Dage te Josepba pelama, tama agai po odigi pao,” wai.
56Te dwai nasi mu te Isip tǫ pedai tigidali badu pedalubaso, tama Josepgo te nai muani bakstua sunumi dalama, tama te Isip hani we bidi dabe aselama, te wit abelagasai.
57Te tigidali tǫ badu bidi hani we bidi augwali me te Isipba Josep bidibo madi aselama, te wit abelagasali, magi baso meni, te dwai nasi ebo si te tigidali tǫ usu nama, te nasi pedelali.