Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 1

Rom 1:16-18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16I uhdahn koapworopworki mehlel Rongamwahwo; pwe ih manaman en Koht me kin komourala koaros me kin pwoson, mehn Suhs mahs, oh pil mehn liki kan.
17Pwehki Rongamwahwo kin kasalehda duwen Koht eh kin ketin kupwurehda pwe aramas en pwungla reh; eri, met pwehki ar pwoson sang nin tapi lel ni imwi. Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, “Me pwungla rehn Koht pwehki pwoson pahn mourla.”
18Eri, engieng en Koht kin sansalda sang nanleng pwehki soangen dihp oh pil soangen suwed koaros en aramas akan, me arail wiewia suwed kan kin keremwpwehsang aramas akan en esehla me mehlelo.

Read Rom 1Rom 1
Compare Rom 1:16-18Rom 1:16-18