Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 15

Rom 15:21-27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Irail akan me sohte rong duwen ih pahn kilang, oh irail akan me saikinte rong pahn wehwehki.”
22Ih kahrepe wet me karomwpwe ie pak tohto pwe I en pas rehmwail.
23Ahpw met, ni ei kanekelahr ei doadoahk nan wasa pwukat, oh pwehki eh sounpar tohtolahr me I inengieng en pas rehmwail,
24I koapworopworki me I pahn kak ahnsou wet. Ni ei pahn seiloaklahng Spein, I men tuhwong kumwail, oh mwurin ei pahn pas rehmwail ahnsou kis, I men ale sawasepen ei seiloak sang rehmwail.
25Eri soh, ahnsou wet I pahn seiloaklahng Serusalem pwe I en sewesehda sapwellimen Koht souleng kan wasao.
26Pwe mwomwohdiso kan nan Masedonia oh Krihs re pein lemehda re en wia arail meirong pwe en sewese me semwehmwe kan nanpwungen sapwellimen Koht souleng kan nan Serusalem.
27Pein irail me koasoanehdi re en wia meirong wet, ahpw ni mehlel ar pwukoa mie re en sewese me semwehmwe kan; pwe mehn Suhs akan sewesehkiher mehn liki kan ar kapai ni pali ngehn, ihme kahrehda mehn liki kan pahn uhd sewesehki mehn Suhs akan ar pai en sampah.

Read Rom 15Rom 15
Compare Rom 15:21-27Rom 15:21-27