Luku - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Luku in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About LAAPAALƖ KƲPAŊ WEI LUKU ŊMAAWA TƆ

There is no description for LAAPAALƖ KƲPAŊ WEI LUKU ŊMAAWA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Luku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24