Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 27

Lepin Padahk Audapan Kan 27:13-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13Mehmen me pweipwei oh inoukihda me e pahn pwukoahki en mehn liki men eh pweipwand, konehng sapwe en kohsang pwehn wiahla mehn kadehde en pweipwando.
14Omw keriahla kompoakepahmw mwahusang omw kapirkihda nimenseng omw rahnmwahwih ni ngihl laud.
15Lih pwopwoud lokaia tohto men rasehng dingiding en keteu me sohte kin tokedi ni rahnen keteu kan.
16Ia duwen omw kak katokihedi? Ke songehr katokihedi kisinieng de koledi leh nan pehmw?
17Aramas kin ale padahk sang rehn emen aramas, rasehng mete eh kin edehda mete.
18Apwalih tuhke pik, ke ahpw pahn kang wah kan. Ladu men me kin apwalih eh soumas pahn ale wahu.
19Pein mesomw me ke kilang nan pihl oh pein kowe me ese nan kapehdomw.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 27Lepin Padahk Audapan Kan 27
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 27:13-19Lepin Padahk Audapan Kan 27:13-19