Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Aitjayaku

Aitjayaku 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jesse-ku katja Davidanya panya Israelku mayatja puḻka ngaṉmanypa nyinangi, ka paluṟu wiyaringkunyangka palumpa katja ngapartji mayatja nyinangi, ka palu puṟunypa Davidaku walytjapiti wanapari wanapari mayatja tjuṯa nyinara waṉaningi maḻatja maḻatja. Palu kuwariya Davidakunu tjuṯa mayatja nyinanytja wiyaringu, panya puṉu waṯa kaṯantja puṟunypa. Palu ngula puṉu panya waṯa kaṯantjanguṟu piṟuku pakalpai parka, ka palu puṟunypa ngula Davidakunu kutjupa maḻatja pakalku munu mayatja puḻka nyinaku Davidanya puṟunypa.
2Ka Godaku kuruntu palunya ninti puḻka palyalku nintingku unngu kulintjaku munu palumpa aṉangu tjuṯa witulyangku aṯunymaṟa kanyintjaku mayatja wiṟu mulatu. Munu paluṟu nintingku kuliṟa palyalku Godanya pukuḻmankunytjikitjangku,
3panya paluṟu Godala wangaṉarangku pukuḻṯu alatjiṯu kulilku. Munu paluṟu aṉangu tjuṯa warpungkula kuranmankunytja wiyangku wantipai. Panya nganaṉa aṉangu kutjupa nyakula warpungkula ngukalpai munula wangkanyangka kuliṟa mapalkungku kuranmankupai unngu nyakunytja wiyangku. Palu nyara paluṟu unngu nyakula nintingku tjukaṟurungku ngurkantankuku.
4Munu paluṟu ngaḻṯutjara tjuṯa palula kuranyu kuutpangka ngaṟatjunkunyangka tjukaṟurungku ngurkantankuku, panya paluṟu aṉangu uwankara palu puṟunypaṯu tjukaṟurungku ngurkantankuku upa tjuṯa munu kuṉpu tjuṯa kuḻu tjungu. Munu paluṟu kura palyalpai tjuṯa ngurkantaṟa wangkaku pungkunytjaku kaya mulapaṯu iluku.
5Panya paluṟu palumpa aṉangu tjuṯa mayatjarira tjukaṟurungku alatjiṯu kanyilku munu tjananya kalkuntjatjanungku palyalku alatjiṯu.
6Ka nyara palula aṟa papa inuṟa tjuṯa lamalama tjuṯangka tjungu pukuḻpa nyinaku tjananya patjantja wiya. Ka palu puṟunypa ngaya pikaṯi puḻka tjuṯa nanikuta tjuṯangka tjunguringkula pukuḻpa ngariku ngura kutjungka tjanampa pikaringkunytja wiya alatjiṯu. Kaya puluka kuḻunypa tjuṯangku munu lion tjuṯangku kuḻu tjunguringkula pukuḻṯu tjungungku mai ngalkuku pikaringkunytja wiyangku. Kaya tjitji tjukutjuku tjuṯangku tjananya aṯunymaṟa kanyilku.
7Ka puluka ngunytju tjuṯangku munu bear tjuṯangku kuḻu tjunguringkula mai ngalkuku pukuḻṯu. Ka palumpa tjanampa tjitji tjuṯa palu puṟunypaṯu pukuḻpa tjunguringkula ngariku pikaringkunytja wiya. Ka lion tjuṯangku puluka tjuṯa puṟunytju mai ukiṟi ngalkuku tjanala tjungungku.
8Kaya tjitji tjuṯa liru tjuṯaku nguḻuringkunytja wiya tjanala itingka rapa alatjiṯu para-ngaṟala inkaku, ka tjana patjantja wiyangku wantiku.
9Panya Godaku ngura miḻmiḻṯa pikaṯi nyanga paluṟu tjana tjamiringkula nyinaku munuya kuka kutjupa tjuṯa aṉangu tjuṯa kuḻu patjaṟa iluntankunytja wiyangku wantiku. Panya manta winkingkaya aṉangu winki, kuka winki, kutjupa kutjupa uwankara Mayatja Godaku ninti puḻka nyinaku munuya uwankarangku palunya wangaṉarangku kulilku, panya uṟu puḻka tjiwariwari ngaripai, palu puṟunypa uwankara Godaku ninti nyinaku.
10Uwa, tjiṉṯu nyara palula-aṟangka mayatja panya Davidakunu maḻatja kuwaritja pakalku, panya puṉu waṯa kaṯantjanguṟu parka piṟuku pakalpai, palu puṟunypa paluṟu pakalku munu mayatja puḻka nyinaku, kaya manta winkinguṟu aṉangu tjuṯa mulapa palulakutu pitjaku paluṟu palumpa walytja tjuṯa wiṟuṟa tjukaṟurungku kanyinnyangka nyakunytjikitja. Munuya nyakula palunya puḻkaṟa waḻkuṟa mirawaṉiku palumpa ngura kuḻu.