Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ

ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲁⲥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ..
2ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲟⲗⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁϥϣⲟⲃⲧϥ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ..
3ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲫⲟⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁϧⲧ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲃⲁϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ..
4ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ..
5ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲎ̇ⲗⲓⲁⲥ ..
6ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϥⲛⲁ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛϩⲟϯ ..
7ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲉⲥⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ..
8ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲝⲁⲡⲓⲛⲁ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..
9ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..
10ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..
11ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ..
12⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲟϣϥ ..
13ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲟⲩⲁϣϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϫⲱϥ ..
14ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲥⲁϧ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..
15ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..
16ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ..
17ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲓⲉⲛ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ..
18ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁϥⲉⲛϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱϥ ϫⲉϣ⳿ⲥⲫⲏⲓϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ⳿ϧⲣⲁϫⲣⲉϫ ⳿ⲛⲛⲉϥⲛⲁϫϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲩ ..

19ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲱ ⲡⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϯⲛⲉⲁⲣ⳿ⲁⲛⲁⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲓⲧϥ ϩⲁⲣⲟⲓ ..
20ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁϥ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲡⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲣⲱϥ ϫⲉϣ⳿ⲥⲫⲏⲓϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..
21ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧ⳿ⲁⲗⲟⲩ ..
22ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϣⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲕⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲁⲣⲓⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲁⲕϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉϫⲱⲛ ..
23Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ..
24ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϩϯ Ⲡ⳪ ⳿ⲁⲣⲓⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ..
25⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϭⲟϫⲓ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲕⲟⲩⲣ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲉ ϫⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..
26ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ..
27Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ..
28ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⳿ⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϣⲉⲛϥ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..
29ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ..
30ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓ⳿ⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ..
31ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ..
32⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ ⲡⲉ ..
33ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ..
34⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ..
35ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩⲓⲧ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..
36ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ..

37ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲡ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ..
38ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϩⲓ ⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲉϩ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲛ ..
39Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟⲓ ..
40ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϥϯⲟⲩⲃⲏⲛ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⳿ⲉϫⲱⲛ ..
41ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲧⲥⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ ..
42ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁϥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉⲉϣ ⲟⲩ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲗⲟⲛ ⳿ⲉϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ..
43ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϫⲟϫⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛϫⲁϭⲏ ⲓⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ϫⲓϫ ⲃ̅ϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕϣⲉ ⳿ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲁⲧϭⲉⲛⲟ ..
44ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϥⲉⲛⲧ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲉⲛⲟ ..
45ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕϭⲁⲗⲟϫ ⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϫⲟϫⲥ ϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛϭⲁⲗⲉ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϭⲁⲗⲟϫ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲕ ⳿ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ..
46ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϥⲉⲛⲧ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲉⲛⲟ ..
47ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲫⲟⲣⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲧⲉⲣⲟⲕ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲃⲁⲗ ⲃ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲕ ⳿ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ..
48ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϥⲉⲛⲧ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲉⲛⲟ ..
49ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲗϩϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲗϩϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲩ ..
50ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧ⳿ϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲗϩϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉ ⳿ϩⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲓϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ .