Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ

ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1⳿ Ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ.
2ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ Ⲏ̇ⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲕ.
3⳿ⲡ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲛⲙⲟϣⲓ.
4ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ.
5ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
6ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲁⲣⲉ ϩⲁⲛϥⲱⲓ ⳿ⲛϫⲁⲙⲟⲩⲗ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟϫϧ ⳿ⲛϣⲁⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥϯⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲉⲙ ⳿ϣϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲓ⳿ⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲕⲟⲓ.
7ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉϫⲟⲃⲥⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ.
8⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϯⲱⲙⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ.
9ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.
10ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲫⲱϧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ϩⲓϫⲱϥ.
11ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲓϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.
12ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲁ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.
13ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲛ ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
14ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲟⲩϯ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
15ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧ⳿ⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.
16ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲥⲕⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲉⲩϩⲓ⳿ϣⲛⲉ ⳿ⲛⲥⲓϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⲛⲉ.
17ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲧⲁϩⲉⲣⲱⲙⲓ.
18ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁ ⲛⲟⲩ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

19ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲉⲧϩⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲉⲩⲥⲟⲃϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ.
20ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ Ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ϩⲓⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲩⲥⲑⲱⲧⲏⲥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.
21ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.
22ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϧ.
23ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉϥϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
24ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⳿ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
25ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲛⲏⲧϥ.
26ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲣⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧϥ.
27ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥ.
28ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.
29ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.
30⳿ⲧϣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲡⲉ ⲉⲥϧⲏⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ.
31ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ.
32⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.
33ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ.
34ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲛϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.
35ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.
36ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ.

37ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
38ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲕⲉ ⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲓⲕⲟⲙⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ.
39ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
40ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲉϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲟⲓ.
41Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟ.
42ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲁ ⲡⲓⲥⲉϩⲧ ϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ.
43ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲣⲉⲙⲣⲱⲙϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
44ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ.
45⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲉⲣ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ