Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ

ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲛⲉ ⲛⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ.
2ⲛⲁⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲁⲓⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.
3ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲉϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⳿ⲛⲥⲟϫⲉⲛ ⲛⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲧⲓⲕⲏ⳿ⲉⲛⲁϣⲉ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲁⲥϧⲟⲙϧⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲟⲕⲓ ⳿ⲉⲁⲥϫⲟϣϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ
4ⲛⲁⲣⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲡⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲥⲟϫⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ.
5ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲧ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉ.
6Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϯϧⲓⲥⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧ.
7⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲥ⳿ⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ.
8ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲥϭⲓⲧϥ ⲁⲥⲁⲓϥ ⲁⲥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲁϩⲥ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲥⲟϫⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲕⲟⲥⲧ.
9⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲫⲏⲱϥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲁⲓϥ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲛⲁⲥ.
10ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲒⲥⲕⲁⲣⲓ⳿ⲱⲧⲏⲥ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ.
11⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩⲣⲁϣⲒ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲩⲕⲉⲣⲓ⳿ⲁ.
12ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩϣⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲟⲃϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ.
13ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣ⳿ⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.
14ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.
15ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲁ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲉϥⲫⲟⲣϣ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.
16ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ.
17ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅
18ⲉⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲏⲓ.
19ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲏ ⲧⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ.
20⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲡ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯϫⲏ.
21ϫⲉ ⳿ⲡⲱⲏⲣⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ϥⲛⲁϣⲉⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ⳿ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲙⲁⲥϥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.
22ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲫⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϭⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ.
23⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
24ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲫⲟⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ.
25⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲧⲏϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲟϥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
26ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ.
27ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲁⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.
28ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲓⲧⲱⲛⲧ ϯⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.
29Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ.
30ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⳿ⲭⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲡ.
31⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲥϣⲁⲛⲫⲟϩ ⳿ⲛⲧ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲛⲛⲁϫⲟⲗⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
32ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ ϯⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ.
33ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.
34ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲙⲟⲕϩ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲓⲥ.
35ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁϥϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ.
36ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉϩⲛⲏⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ.
37ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⳿ⲕⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲓⲥ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ.
38ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲣⲱⲟⲩⲧ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ.
39ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲣⲱ.
40ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⲁϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲣϣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁϥ.
41ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϯ ⳿ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.
42ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ.
43
44
45ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲫⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ.
46⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
47ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥⲑⲉⲕⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲉⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
48ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟⲓ.
49ⲛⲁⲓⲭⲏϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲉⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ.
50ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
51ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϫⲏⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲇⲟⲛⲓⲟⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲃⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
52⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛϯⲥⲩⲛⲇⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁϥⲫⲱⲧ ⲉϥⲃⲏϣ.
53ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲓⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ
54ⲟⲩⲟϩ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲁⲩⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲧϧⲙⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.
55ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲁⲛ.
56ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ϧⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛϩⲩⲥⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ.
57ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ϧⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.
58ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ϯⲛⲁⲕⲟⲧϥ.
59ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲩⲥⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ.
60ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲑⲙⲏϯ ⲁϥϣⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ⲕⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ.
61⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ϣⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ.
62Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲛϯϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ.
63ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲱϧ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ.
64ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓϫⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ.
65ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉϩⲓⲑⲁϥ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲱⲃⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯⲕⲉϩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϯⲛⲟⲩ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲛϩⲁⲛⲁⲗⲱϫ.
66ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲩⲗⲏⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.
67ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲧ⳿ϧⲙⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲛⲁⲕⲭⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ.
68⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟ ⲡⲉⲧⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲩⲗⲏ.
69ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲭⲉϯ ⲡⲉϫⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ.
70⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ.
71⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁⲧⲓⲍⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲱⲣⲕ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
72ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛⲥⲟⲡⲃ̅ ⳿ⲭⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲣⲓⲙⲓ.