Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Senesi

Senesi 5

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ko eni ʻae tohi ʻoe hako ʻo ʻAtama. ʻI he ʻaho naʻe fakatupu ʻe he ʻOtua ʻae tangata, naʻa ne ngaohi ia ʻi he tatau ʻoe ʻOtua;
2Naʻa ne fakatupu ʻakinaua ko e tangata mo e fefine; pea ne tāpuakiʻi ʻakinaua, pea ui hona hingoa ko ʻAtama, ʻi he ʻaho naʻe fakatupu ai ʻakinaua.

3Pea naʻe moʻui ʻa ʻAtama ʻi he taʻu ʻe teau ma tolungofulu, pea ne fakatupu ʻae foha ʻi hono tatau ʻoʻona, mo ʻene anga; pea naʻe ui hono hingoa ko Seti:
4Pea ko e ngaahi ʻaho ʻo ʻAtama hili ʻae fānau kiate ia ʻa Seti ko e taʻu ʻe valungeau: pea naʻa ne fakatupu ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine:
5Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē naʻe moʻui ai ʻa ʻAtama, ko e taʻu ʻe hivangeau, mā tolungofulu: pea pekia ia.
6Pea naʻe moʻui ʻa Seti ko e taʻu ʻe teau ma nima, pea ne fakatupu ʻa ʻInosi:
7Pea hili ʻae fanauʻi ʻa ʻInosi naʻe moʻui ʻa Seti ʻi he taʻu ʻe valungeau ma fitu, pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine.
8Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Seti, ko e taʻu ʻe hivangeau ma hongofulu ma ua: pea pekia ia.

9Pea naʻe moʻui ʻa ʻInosi, ko e taʻu ʻe hivangofulu, pea ne fakatupu ʻa Kēnani:
10Pea hili ʻae fanauʻi ʻa Kēnani naʻe moʻui ʻa ʻInosi ʻi he taʻu ʻe valungeau ma hongofulu ma nima pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine:
11Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo ʻInosi, ko e taʻu ʻe hivangeau ma nima: pea pekia ia.

12Pea naʻe moʻui ʻa Kēnani ko e taʻu ʻe fitungofulu, pea ne fakatupu ʻa Malelili:
13Pea hili ʻae fanauʻi ʻa Malelili naʻe moʻui ʻa Kēnani ʻi he taʻu ʻe valungeau ma fāngofulu, pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine:
14Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Kēnani, ko e taʻu ʻe hivangeau ma hongofulu pea pekia ia.

15Pea naʻe moʻui ʻa Malelili ko e taʻu ʻe onongofulu ma nima, pea ne fakatupu ʻa Seleti:
16Pea hili ʻae fanauʻi ʻa Seleti naʻe moʻui ʻa Malelili ʻi he taʻu ʻe valungeau ma tolungofulu pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine:
17Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Malelili, ko e taʻu ʻe valungeau ma hivangofulu ma nima: pea pekia ia.

18Pea naʻe moʻui ʻa Seleti ko e taʻu ʻe teau ma onongofulu ma ua, pea ne fakatupu ʻa ʻInoke:

19Pea hili ʻae fanauʻi ʻa ʻInoke naʻe moʻui ʻa Seleti ʻi he taʻu ʻe valungeau, pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine.
20Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Seleti, ko e taʻu ʻe hivangeau ma onongofulu ma ua: pea pekia ia.

21Pea naʻe moʻui ʻa ʻInoke ko e taʻu ʻe onongofulu ma nima, pea ne fakatupu ʻa Metusela:
22Pea hili ʻae fanauʻi kiate ia ʻa Metusela naʻe ʻeveʻeva ʻa ʻInoke mo e ʻOtua ʻi he taʻu ʻe tolungeau, pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine:
23Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo ʻInoke, ko e tau ʻe tolungeau ma onongofulu ma nima:
24Pea naʻe ʻaʻeva ʻa ʻInoke mo e ʻOtua pea naʻe ʻikai ia; he naʻe ʻave ia ʻe he ʻOtua.

25Pea naʻe moʻui ʻa Metusela ko e taʻu ʻe teau ma valungofulu ma fitu, pea ne fakatupu ʻa Lemeki:
26Pea hili ʻae fanauʻi ʻa Lemeki naʻe moʻui ʻa Metusela ʻi he taʻu ʻe fitungeau ma valungofulu ma ua, pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine:
27Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Metusela ko e taʻu ʻe hivangeau ma onongofulu ma hiva: pea pekia ia.

28Pea naʻe moʻui ʻa Lemeki ko e taʻu ʻe teau ma valungofulu ma ua, pea ne fakatupu ha foha:
29Pea naʻa ne ui hono hingoa ko Noa, ʻo pehē, “Ko eni ia ʻe fakafiemālie kiate kitautolu ʻi heʻetau ngāue, mo e ongosia ʻa hotau nima, koeʻuhi ko e kelekele kuo fakamalaʻia ʻe Sihova.”
30Pea hili ʻae fanauʻi ʻa Noa naʻe moʻui ʻa Lemeki ʻi he taʻu ʻe nimangeau ma nimangofulu ma nima, pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine:
31Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Lemeki ko e taʻu ʻe fitungeau ma fitungofulu ma fitu: pea pekia ia.

32Pea ko Noa, naʻe nimangeau taʻu hono motuʻa: pea fakatupu ʻe Noa ʻa Semi, mo Hami, mo Sepeti.